GRANT(PI & MEMBERS)

47

PUBLICATIONS

88

INDEXED PUBLICATION

17

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

UNIVERSITY FUND
3
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
17
NON-INDEXED PUBLICATION
17
OTHERS PUBLICATION
54
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
4
PHD
12
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
KAJIAN HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Non Goverment Agency
2023
Pembangunan Kursus Micro Credential iLuvQuran Masterclass
CORDOBA LEADERSHIP CENTER SDN. BHD. Contract
2022
PEMBANGUNAN e-BUKU (e-BOOK) INTERAKTIF MOTIVASI DAN DOA UNTUK PESAKIT DIALISIS BERASASKAN MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
KAJIAN URUF PEMAKAIAN EMAS PERHIASAN DI NEGERI JOHOR
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Contract
2021
PEMBANGUNAN PROTOTAIP e-PEMBELAJARAN FIQH WUDUK DAN SOLAT PESAKIT DIALISIS BERASASKAN FIQH MAZHAB SYAFI’I MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN DAN ANALISIS PERNIAGAAN (FASA 2)
SIFUFBADS SDN. BHD. Contract Research DTD
2021
KAJIAN MODEL SINERGI DAKWAH STRATEGIK KE ARAH MEMPERKASA MANHAJ AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH DI NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract
2021
PENINGKATAN KEMAHIRAN: PENGGUNAAN MOOC BAGI MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
KEMBARA MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
PEMERKASAAN WANITA DALAM MATLAMAT PEMBANGUNAN MAMPAN (Sustainable Development Goals - SDG) BERASASKAN MAQASID SYARIAH
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
EXPLORING THE IMPACT OF RELIGIOUS LOYALTY IN SUSTAINING SELF-DISCIPLINE ATTITUDE AGAINST DIGITAL PIRACY
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
PENGARUH PERJUANGAN EMANSIPASI WANITA DALAM KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2019
TITIK KRITIKAL KAWALAN HALAL DALAM SISTEM JAMINAN HALAL DI LADANG PENTERNAKAN AYAM PEDAGING
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
TEKNOLOGI PENYUSUAN CETUSAN MELALUI KAEDAH SAINS PERUBATAN DAN ALAT BANTUAN PENYUSUAN
PERMATA CHILDREN HEALTHCARE SDN BHD Contract Research DTD
2019
KAJIAN HUKUM KEPENGGUNAAN HAIWAN JALLALAH INDUSTRI AKUAKULTUR DI MALAYSIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2019
ADOPTIVE BREASTFEEDING PROGRAM FOR ADOPTIVE MOTHERS
M&B MEDICAL MARKETING Contract Research DTD
2019
INDUCED LACTATION PROTOCOL FOR ADOPTIVE BREASTFEEDING
AEXLE MEDICAL (M) SDN BHD Contract Research DTD
2019
ELEMEN-ELEMEN UTAMA PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA HARMONI NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM Contract
2019
KAJIAN AMALAN PROGRAM PENYUSUAN ANAK ANGKAT SEHINGGA MENCAPAI STATUS MAHRAM DALAM KALANGAN IBU ANGKAT
PUMPONTHEGO SDN. BHD. Contract Research DTD
2019
PROJEK PEMBANGUNAN APLIKASI UNTUK MURID DISLEKSIA
SAHRIL NIZA & CO. Contract Research DTD
2018
DIAGNOSIS PENYAKIT MENERUSI KARAKTER DAN KAEDAH TERAPI BERASASKAN PEMBANGUNAN POTENSI NILAI KENDIRI: KAEDAH DAN AMALAN PENGUBATAN DI KLINIK-KLINIK RAWATAN
RUG OF UTM Tier 1
2018
PEMBANGUNAN REKABENTUK MISWAK SUGI
RUG OF UTM Tier 1
2018
Faktor Penularan Ajaran Sesat Melalui Atas Talian Dalam Kalangan Masyarakat
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2017
KAJIAN ISU HUKUM YANG TERDAPAT DALAM KITAB MAULID AL-BARZANJI
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Business Entity
2017
Amalan Pengurusan Kesihatan dan Tradisi Pengubatan Komuniti Muslim Kemboja
RUG OF UTM Tier 2
2016
PERANCANGAN HARTA: KAJIAN TERHADAP MEKANISME HIBBAH DAN WASIAT DALAM KALANGAN STAF AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA.
RUG OF UTM Tier 2
2016
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ELEMEN WASATIYYAH DALAM KALANGAN GURU-GURU AGAMA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 2
2016
KESEDARAN HALAL DALAM KALANGAN MINORITI MUSLIM KOMBOJA
RUG OF UTM Tier 2
2016
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP WASATIYYAH DALAM KALANGAN PELAJAR UTM
RUG OF UTM Tier 2
2016
Amalan Pembacaan Al-Quran Dalam Kalangan Murid Musa-Asiah Integrated School Kemboja
RUG OF UTM Tier 2
2016
PERSEPSI MAHASISWA UTM TERHADAP KONSEP WASATIYYAH DAN PELAKSANAANYA DI MALAYSIA
RUG OF UTM Tier 2
2016
THE IMPACT OF PHILOSOPHY OF SCIENCE AND CIVILISATION (UICW) SUBJECT TO THE UNDERSTANDING OF THE UTM STUDENTS
RUG OF UTM Tier 2
2016
PENILAIAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF SUBJEK TAHUN SATU DI SEKOLAH AGAMA KERAJAAN NEGERI JOHOR (SEKOLAH AGAMA UTM)
RUG OF UTM Tier 2
2016
INDEKS SYARIAH MALAYSIA BIDANG BUDAYA (FASA 2)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2016
PEMBINAAN MODEL PELANCONGAN FILANTROPI ISLAM MENERUSI KERANGKA PEMBERDAYAAN AMALAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT DI MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2016
Pembangunan Portal E-Dakwah Negeri Johor
RUG OF UTM Institut Inovasi Strategik Johor
2016
Penentu faktor kritikal pembayaran zakat harta kepada pihak berautoriti
RUG OF UTM Tier 1
2016
KAJIAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN MUSLIM MINORITI KAMPUNG SVAY KHLEANG, KEMBOJA
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA NEGERI JOHOR Networking Grant
2016
Pembangunan Kemahiran Insaniah Pelajar Universiti Teknologi Malaysia menerusi Penerapan Khidmat Komuniti dalam Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2014
Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor
Short Term
2000
Pengurusan Pelancongan Dalam Islam : Kajian Perbandingan Pusat-pusat Pelancongan di Negeri Johor dan Terengganu
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Kajian Program Bina Syasiah Staf di IPTA: Kajian Kes Di UTM & USM
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Tahap Dialog Peradaban di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun 3, UTM Skudai
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Pengaruh Pemikiran Imam Nawawi di Kalangan Guru-Guru Takmir di Negeri Johor
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Metode Umum Terapi Dalam Pemikiran Perubatan Ibnu Qayyim
MISYKAT AL ULUM
Publication In Academic And Profesional Magazine FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023
Western Media Campaign Against Qatar’Sorganization Of The World Cup 2022: Appearances And Causes From The Point Of View Of Citizens And Residents In The State Of Qatar
MULTILINGUAL ACADEMIC JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2023
Konsep Penyakit Dan Pengubatan Aspek Kerohanian
MISYKAT AL ULUM
Publication In Academic And Profesional Magazine CO-AUTHOR
2023
Pembelajaran Nilai Mengikut Konsep Ibadurrahman Di Dalam Surah Al-Furqan
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter CO-AUTHOR
2023
Ketagihan Pornografi Punca Dan Kesan Terhadap Psikologi Dan Akhlak Individu
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2023
The Strategy Of Developing Speaking Skills Among The Students Of The Maahad Tahfiz Arabic Al-Gontory, Rembau
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2023
Pemetaan Lokaliti Kisah Anbiya Dalam Al-Quran
MAJALAH MINDA
Article In Mass Media CO-AUTHOR
2023
The Problem Of Objecting The Logical Grammatical Boundaries In Al-Kafya Book Through (Alfkuk Fi Shrh Alshkuk)
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2022
Analysis Of Intercultural Dialogue Evolving: A Study Roles Of The State Of Qatar
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2022
Attitudes Of Muslims And Christians Towards The Palestinian Cause In The Doha Conferences For Interfaith Dialogue
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2022
Pengukuhan Keimanan Guru Cemerlang Wanita Dalam Mendepani Cabaran Peningkatan Kerjaya
WANITA RESILIEN MENDEPANI CABARAN MODEN
Book Chapter CO-AUTHOR
2022
الكتابات العربية التذكارية الأثرية ودورها في التدوين التاريخي كتابات مساجد برقة أنموذجا
قضايا الفناون الاسلاماية المعاصة
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2022
Sejarah Ringkas Universiti Teknologi Malaysia
KEPIMPINAN BERWAWASAN: UNIVERSITI SANJUNGAN BANGSA
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2022
Preserve The Environment Through Green Supply Chain Practices: A Review On Al-Quran And Islamic Perspective
MAQASID SHARIA AND SCIENCE SERIES 4
Book Chapter CO-AUTHOR
2021
(ماء) ‘Ma: According To The Islamic Perspective
UTM NEWSHUB
Article In Mass Media CO-AUTHOR
2021
Dr Abdul Qadeer Khan: Bapa Nulkear Pakistan
CENDEKIAWAN ISLAM DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
Book Chapter CO-AUTHOR
2021
Active Learning Through Student-Centered Activity In The Instruction Of Islamic Education Teachers As An Implementation Of The 21st Century Learning: A Case Study
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2021
Muslim Architects: Roles And Responsibilities In Malaysia
MAQASID SHARIA AND SCIENCE SERIES 4
Book Chapter CO-AUTHOR
2021
Computational Intelligence: What Allah’S Creations Can Teach Us
MAQASID SHARIA AND SCIENCE SERIES 4
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2021
Islamic Feminism From A Liberal Muslim Perspective
UMRAN INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2020
Isu Pembangunan Dan Alam Sekitar
ISU SAINS DALAM ISLAM SIRI 4
Book Chapter CO-AUTHOR
2020
The Challenge Of Futuristic Shift In Fiqh Science And Technology In New Era Ir 4.0
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL STUDIES (ICIS2020)
Proceedings CO-AUTHOR
2020
Fatwa Debate On Porcine Derivatives In Vaccine From The Concept Of Physical And Chemical Transformation (Istihalah) In Islamic Jurisprudence And Science
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
Covid19: The Benefits Of Informatiom Technology (It) Functions In Industrial Revolution 4.0 In The Teaching And Facilitation Process
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020

LAPORAN PEMBINAAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
Book (Text) CO-AUTHOR
2020
Dr Abdul Qadeer Khan : Bapa Nuklear Pakistan
CENDEKIAWAN ISLAM DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
Book Chapter CO-AUTHOR
2020
Antara Islam Hadhari Dan 1malaysia
MAQASID SYARIAH DAN SAINS SIRI KETIGA
Book Chapter CO-AUTHOR
2019
Terapi Mandi Bunga Dalam Perubatan Melayu Untuk Penjagaan Kesihatan Mental
UMRAN
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Urutan Refleksology Sebagai Rawatan Alternatif
ISU SAINS DAN ISLAM: SIRI KE 3
Book Chapter CO-AUTHOR
2019
Care Practice And Health Level Of Elderly In Care Centre: Enhance Digital Lifestyle
INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Fatwa & Sains Perubatan Moden Menurut Perspektif Maqasid Syariah
UMRAN INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Urutan Refleksologi Sebagai Rawatan Alternatif
ISU SAINS DAN ISLAM: SIRI KETIGA
Book Chapter CO-AUTHOR
2018
Impak Urbanisasi Di Malaysia
ISU SAINS DAN ISLAM SIRI 3
Book Chapter CO-AUTHOR
2018
The Futuristic Shift In Islamic Science Education In The Archipelago
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Tawassul And Istighathah With Prophet Muhammad In Mawlid Berzanji
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Pertautan Amalan Yasin Dan Tahlil Di Negeri Johor Dengan Amalan Di Madinah Al-Rasul Abad Ke-17 Masihi: Kajian Menurut Shaykh Abdul RaãƒÂ¢Ã‚€Â™Uf Al-Singkili (1024h/1615m - 1105h/1693m)
JURNAL PENYELIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM JOHOR
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Mathematical Theory Of Evidence To Subject Expertise Diagnosis
ICIC EXPRESS LETTERS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
The Design Of Fuzzy Expert System Implementation For Analyzing Transmissible Disease Of Human
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2018
Hazard Level Of Vehicle Smoke By Fuzzy Multiple Attribute Decision Making With Simple Additive Weighting Method
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2018
Design Of Student Score Application For Assessing The Most Outstanding Student At Vocational High School
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Application Program Learning Based On Android For Students Experiences
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Ibadat Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah
BULETIN MINDA, FAKULTI TAMADUN ISLAM
Publication In Academic And Profesional Magazine CO-AUTHOR
2018
Exploring Innovative Learning Environment (Ile): Big Data Era
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2017
Combining The Previous Measure Of Evidence To Educational Entrance Examination
JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Halia Dan Khasiat-Khasiatnya
KONSEP PEMAKANAN HALAL & TAYYIB
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Makanan Ubah Suai Genetik: Perspektif Islam Dan Hukumnya
KONSEP PEMAKANAN HALAL & TAYYIB
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Malaysia
ISU ISLAM & PSIKOLOGI: SIRI PERTAMA
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Pendidikan Akidah Aliran Salaf Dari Perspektif Pemikiran Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili
PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN TOKOH DUNIA ISLAM
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Cabaran Berdakwah Dalam Kalangan Pelajar
DAKWAH DAN CABARAN SEMASA
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Political Management Of The Prophet: A Brief Study In The Ligh Of Al-Quran
INTERNATIONAL JOURNAL OF QURANIC RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
The Role Of Religious Loyalty In Combating Digital Piracy: An Islamic Perspective
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Implementation Of Effective Exposure In Technology Use On Childrens
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
Impact Of Internet Of Things On Development Of Muslims
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
The Effectiveness Of Six-Wheels Management Module To Small Business; Based On The Entrepreneurship In The Hadith Al-Sahihayn
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Halal Goods As A Dawah Medium And Its Challenge
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Conflict Of Medical Science: Between The Procedure And Illuminati Agenda
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
Implementation Of Effective Exposure In Technology Use On Childrens
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
Barangan Halal Medium Dakwah Dan Cabaran
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE & MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Conference Paper CO-AUTHOR
2017
Konflik Sains Perubatan: Antara Kemaslahatan Dan Agenda Illuminati
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2017
Impak Penggunaan Teknologi Terhadap Kanak-Kanak
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE & MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Pengaruh Filem Terhadap Keruntuhan Akhlak Dan Gejala Sosial Dalam Masyarakat
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2017

KAJIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIM MINORITI KAMPUNG SVAY KHLEANG, KEMBOJA
Pelaporan / Penerbitan Khusus (Rancangan Malaysia, Statistik Kebangsaan) CORRESPONDING AUTHOR
2016
Sikap Pelajar Terhadap Penerapan Khidmat Komuniti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Titas Di Universiti Teknologi Malaysia
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND RESEARCH (ICIER 2016)
Proceedings CO-AUTHOR
2016
Cabaran Penerapan Elemen Khidmat Komuniti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Titas Di Universiti Teknologi Malaysia
6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS & SOCIAL ENTREPRENEURSHIP KOTA BHARU KELANTAN 2016 (6TH ICOGBSE)
Proceedings CO-AUTHOR
2016
Falsafah Pendidikan Dan Pembentukan Kurikulum Dalam Ketamadunan Islam
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND RESEARCH (ICIER2016)
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2016
Institusi Pendidikan Islam Dan Aplikasinya Terhadap Pembentukan Prinsip Unggul Ketamadunan
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND RESEARCH (ICIER2016)
Proceedings CO-AUTHOR
2016

PERANAN WANITA KEMBOJA: KAJIAN DI KAMPUNG SVAY KHLEANG
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2016

LAPORAN KEBOLEHAN MEMBACA AL-QURAN DALAM KALANGAN MURID MUSA-ASIAH INTEGRATED SCHOOL KEMBOJA
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2016

PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MENERUSI PENERAPAN KHIDMAT KOMUNITI DALAM KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2016
Wacana Ilmu Islam: Agama Bertamadun & Masyarakat Deliberatif
INTERNATIONAL SEMINAR ENTITLED RELIGIOUS EDUCATION IN A DIVERSE SOCIETY: PROMOTING CIVIL RELIGION & DELIBERATIVE SOCIETY
Conference Paper UTM FIRST AUTHOR
2016
Dialog Peradaban Dalam Kursus Titas Dan Impaknya Dalam Pembentukan Kemahiran Insaniah Mahasiswa Utm
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION & RESEARCH (ICIER2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Evaluation Of Hajj Learning Module (Hlm) Based On Multiple Intelligences Theory
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (ICSEMSS2016) 2016
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Homoseksual: Antara Hukum Dan Kemajuan Sains
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Dialog Peradaban Dan Falsafah Pendidikan Islam: Implimentasi Dalam Kurikulum Dan Kokurikulum Subjek Umum Fakulti Tamadun Islam, Utm
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Sains Perubatan Tradisional Melayu: Sorotan Bahagian Khatimah Kitab Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insani Tentang Penjagaan Kesihatan
ISLAM & PERUBATAN ALTERNATIF
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2016
Sains Perubatan Tradisioanal Melayu : Sorotan Bahagian Khatimah Kitab Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insani Tentang Penjagaan Kesihatan
ISLAM & PERUBATAN ALTERNATIF
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2016
Sains Perubatan Tradisional Melayu: Sorotan Bahagian Khatimah Kitab Tayyib Al -Ihsan Fi Tibb Al-Insan Tentang Penjagaan Kesihatan
ISLAM & PERUBATAN ALTERNATIF
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2016
Fakulti Tamadun Islam, Utm Membantu Memartabatkan Pendidikan Islam Di Svay Khleang, Kemboja
FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION
CO-AUTHOR
2016
Islam As A Green Religion Dalam Wacana Green Saintek
GREEN RELIGION,SCIENCE & TECHNOLOGY;PROSPECT AND CHALLENGE FOR SUSTAINABLE LIFE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015

KEUSAHAWANAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
Book (Text) CO-AUTHOR
2015
Menyingkap Isu Green Religion: Perspektif Perbandingan Antara Islam Dan Barat
GREEN RELIGION,SCIENCE & TECHNOLOGY;PROSPECT AND CHALLENGE FOR SUSTAINABLE LIFE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Amerika Dan Zionis Perosak Citra Green Religion
JOINT INTERNATIONAL SEMINAR - GREEN RELIGION, SCIENCE & TECHNOLOGY: PROSPECT AND CHALLENGE FOR SUSTAINABLE LIFE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Seni Dalam Makanan Nusantara Serta Kaitannya Dengan Perubatan Penyakit Kardiovaskular (Pkv)
INTERNATIONAL SEMINAR OF NUSANTARA CULTURE FOR WORLD PEACE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
The Impact Of Separation Between Science And Religion: An Observation
SOCIAL SCIENCES (PAKISTAN)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2014
Halal Epistemology From A Global Perspective
SOCIAL SCIENCES (PAKISTAN)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2014
Konsep Penyembuhan & Terapi Ruqyah Dalam Perubatan Islam : Sorotan Terhadap Pemikiran Perubatan Ibnu-Qayyim Al-Jauziyyah
Seminar Antarabangsa Mengenai Sains Islam dan Teknologi.
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007
Kisah Anbiya Dalam Al-Quran Sebagai Pemangkin Pembangunan Modal Insan Bidang Sains & Teknologi
Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007

PEMBANGUNAN PORTAL E-DAKWAH NEGERI JOHOR
Pelaporan / Penerbitan Khusus (Rancangan Malaysia, Statistik Kebangsaan) CO-AUTHOR
2007

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
NABIL ABDO AHMED HASSAN
THE IMPACT OF THE ARAB INITIATIVES FOR INTERFAITH DIALOGUE IN THE AFTERMATH OF SEPTEMBER 11,2001
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2022
ROBABEH ASMAEIL SAFARI
THE ROLE OF RELIGIOUS DISCOURSE IN CIVILIZATIONAL DIALOUGE IN THE LIGHT OF THE EXPERIENCE OF THE STATE OF QATAR
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2023
SULIMAN MOHAMED E ELMALKI
TAHQIQ KITAAB ALFUKUK FI SHARH AL -SHUKUK
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2023
YONIS AMHIMAD ABDALLA ISRAFIL
BARCA ARCHITECTURAL MONUMENTS IN THE FATIMID ERA IN THE PERIOD BETWEEN 301-440 H
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2023
HADEEL NUMAN ADNAN AL ATTAR
ABSTRACT   NOWADAYS, HATE SPEECH HAS BECOME ONE OF THE MOST DANGEROUS AND WIDESPREAD PHENOMENA IN CONJUNCTION WITH THE INCREASE IN THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA PLATFORMS, WHICH PROVIDED THE MASSES WITH AMPLE SPACES TO EXPRESS THEIR OPINIONS, IDEAS AND BELIEFS WITHOUT ANY CONTROLS AND STANDARDS.   DURING THE PERIOD OF THE LAST ISRAELI AGGRESSION IN 2021 AGAINST PALESTINIAN SOCIETY, A SEGMENT OF ARAB MUSLIMS APPEARED TO PRACTICE BULLYING AND SPREAD HATE SPEECHES AGAINST PALESTINIANS ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS.   DUE TO THE NOVELTY OF THE SUBJECT AND ITS STRANGENESS AS AN UNPRECEDENTED PHENOMENON, IT DID NOT TAKE UP ITS SPACE IN STUDY AND ANALYSIS. THEREFORE, THE PROBLEM OF THE STUDY IS TO MONITOR AND ANALYZE FORMS OF HATE SPEECH AGAINST THE PALESTINIAN THROUGH SOCIAL MEDIA, IN LIGHT OF ITS EXPOSURE TO THE ISRAELI AGGRESSION IN 2021.THIS RESEARCH SEEKS TO ACHIEVE A NUMBER OF GOALS: FIRST, CLARIFY THE CONCEPT OF HATE SPEECH AND ITS CAUSES AND MANIFESTATIONS. SECOND, MONITORING THE FORMS OF HATE SPEECH THAT PALESTINIAN FACED ON SOCIAL MEDIA DURING THE PERIOD OF THE ISRAELI AGGRESSION. THIRD, CLARIFY THE POLITICAL, RELIGIOUS AND CULTURAL DIMENSIONS BEHIND THESE SPEECHES.  FINALLY, SUGGESTING SOLUTIONS DERIVED FROM ISLAMIC LAW “SHARIA”. THIS RESEARCH COMES WITHIN THE QUANTITATIVE RESEARCH, AND THE RESEARCHER ADOPTED A CASE STUDY DESIGN AND USED THE CONTENT ANALYSIS TOOL TO ACHIEVE THE DESIRED GOALS OF THE RESEARCH. THIS RESEARCH PRESENTS A SCIENTIFIC CONTRIBUTION TO THE FIELD OF LITERATURE RELATED TO THE TOPIC OF HATE SPEECH AND THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN ITS SPREAD. IT ALSO PROVIDES A PRACTICAL CONTRIBUTION BY PRESENTING FACTS AND INFORMATION TO THE RELEVANT STATE INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS COMMITTEES THAT WOULD HELP ESTABLISH LAWS AND REGULATIONS TO PROTECT INDIVIDUALS AND SOCIETIES FROM HATE SPEECH.  
PHD ON GOING SUPERVISOR
NORATIQAH BINTI MOHD SABRI
MODEL PEMERKASAAN WANITA DALAM MATLAMAT PEMBANGUNAN MAMPAN BERASASKAN MAQASID SYARIAH
PHD ON GOING SUPERVISOR
FAWZEYA KHALFAN A AL-KHALFAN
أثر برنامج علاجي معرفي سلوكي بأسس إسلامية على Ù…ØΜابات الرهاب النوعي بالمرحلة الثانوية في دولة قطر THE EFFECT OF A COGNITIVE - BEHAVIORAL THERAPY PROGRAM BASED ON ISLAMIC VALUES FOR SPECIFIC PHOBIA FEMALE STUDENTS IN QATAR.
PHD ON GOING SUPERVISOR
KHALID ZAHIR ALI AL KHAYARI
الخØΜائØΜ Ø§Ù„Ù„ØºÙˆÙŠØ© في الإعلام الأمني العماني المقروء ودورها في تعزيز الفيم الإسلامية LINGUISTIC CHARACTERISTICS IN OMANI READABLE SECURITY MEDIA AND THEIR ROLE IN PROMOTING ISLAMIC VALUES
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
BASHER TAHER AHMED F. FRNANA

PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
ABDUL HAKIM ARIFIN
PANDUAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BAHASA ARAB YANG MERANGSANG KEMAHIRAN BERTUTUR DI MAAHAD TAHFIZ ARABIC AL GONTORY, REMBAU, NEGERI SEMBILAN
PHD ON GOING SUPERVISOR
TARIQ YOUSIF SAEED SAEEDOH ALDHUHOORI
THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION IN PROMOTING HUMAN VALUES
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
KHOLEH MORTAZA MORTAZAWI
دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في نشر ثقافة الحوار والسلام
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
KHAIRUL FITRI BIN MOHD
PELAKSANAAN IBADAH SOLAT DALAM KALANGAN PEKAK DAN BISU
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2017
AKHRUN BIN MUSA @ AHMAD
AL-GHAZāLÄ«’S SUFISTIC PHILOSOPHICAL ETHICS TOWARDS VIRTUES AND HAPPINESS   
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2019
FADHIL BIN MOHAMAD AMIN
PELAKSANAAN TERAPI RATIB AL-ATTAS DALAM PROSES PEMULIHAN AKHLAK PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JOHOR DARUL TAKZIM
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2020
AHMAD ABDULLA M A AL-MULLA
دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية في تطوير العمل الإنساني من منظور الشريعة الإسلامية THE ROLE OF THE CHARITABLE ACTIVITIES REGULARITY AUTHORITY REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE HUMANITARIAN ACTIONS
MASTER ON GOING CO-SUPERVISOR