GRANT(PI & MEMBERS)

19

PUBLICATIONS

10

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
1
UNIVERSITY FUND
4
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
1
OTHERS PUBLICATION
9
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
5
PHD
5
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Model Perlaksanaan Program Tekno-Hafiz di Universiti Teknologi Malaysia
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2015
CADANGAN ALTERNATIF PEMBELAJARAN EFEKTIF BAHASA ARAB PERINGKAT RENDAH DI SEKOLAH AGAMA NEGERI
Innovation Encouragement
2011
Pembinaan Model Halal Mart Masjid di Pusat Islam UTM
Innovation Encouragement
2011
MODEL PENGGUNAAN BILIK OPERASI PENDIDIKAN ISLAM YANG EFEKTIF DI SEKOLAH MENENGAH.
RUG OF UTM Innovation Encouragement
2011
TAHAP PENERIMAAN MASYARAKAT MELAYU MODEN TERHADAP PENGAJIAN TALAQI KITAB JAWI CETAKAN ARAB
RUG OF UTM Tier 2
2011
PEMBINAAN MODEL KECEMERLANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH RENDAH DI MALAYSIA
RUG OF UTM Tier 2
2011
Prestasi Petunjuk Utama (KPI) masjid Inovasi: Satu kajian di Malaysia
RUG OF UTM Tier 2
2011
Analisis Pelaksanaan Kurikulum Al-Azhar Terhadap Pelajar Aliran Agama di Malaysia
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2007
Persepsi Guru-guru Pelatih Pendidikan Islam Terhadap Persekitaran Praktikum
Short Term
2001
Tahap Profesionalisme Guru-guru Pendidikan Islam Dalam Lantikan Praktikum
Short Term
2001
Persepsi Pensyarah Bimbingan Terhadap Guru-guru Praktikum Sem. 2005/2006
Short Term
2001
Penguasaan Pelajar Sekolah Menengah Aliran Agama Terhadap Pengajian Ilmu Retorik Arab
Short Term
2000
Persepsi Mahasiswa Terhadap Dasar Pengasingan Mengikut Gender: Kajian Perbandingan di UTM, Skudai Johor dan Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok Kedah
Short Term
2000
Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasian di Skudai, Senai, Pasir Gudang dan Johor Bahru
Short Term
2000
Kajian Terhadap Penggunaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Interaksi di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Kajian Takhrij Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Bab Aqidah dan Keimanan
Short Term
1998
Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
The Effect On Constuct Of Islamic Psychological Education Against The StudentsãƒÂƒÃ‚ƒÃ‚¢Ã‚€Â™ Personality Of Islamic Education In Malaysia Public University
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Isu Pengguguran Di Zaman Sains Dan Teknologi: Pandangan Dari Perspektif Islam
SEMINAR ON ISLAM, SCIENCE, & TECHNOLOGY
Proceedings CO-AUTHOR
2013
Keharusan Wanita Ke Masjid Pada Zaman Rasulullah Saw.: Inspirasi Untuk Beribadah Kepada Wanita Masakini
SEMINAR PENGURUSAN MASJID INOVATIF PERINGKAT ANTARABANGSA
Proceedings CO-AUTHOR
2011
Kedudukan Warga Emas Wanita Dan Pendidikannya Menurut Perspektif Islam
WANITA DALAM DAKWAH DAN PENDIDIKAN
Book Chapter CO-AUTHOR
2008

WANITA DALAM DAKWAH DAN PENDIDIKAN
Original Book CO-AUTHOR
2008
Menterjemah Budaya Retorika Melayu Melalui Pelaksanaan Pengajaran Ilmu Balaghah Arab Dalam Kalangan Pelajar Melayu
Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-11
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007
Penerimaan Pelajar Dan Tinjauan Terhadap Silibus Dan Bentuk Penilaian Balaghah Arab Peringkat Stam
Malaysia International Conference on Foreign Languages
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007
Asas Kebahagian Rumahtangga Mengikut Paradigma Al-Nawawi
INSTITUSI KELUARGA MENGHADAPAI CABARAN ALAF BARU
Book Chapter CO-AUTHOR
2006
Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Isteri Di Kalangan Orang Melayu
KRISIS DAN KONFLIK INSTITUSI KELUARGA
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2006
Etika Islam Terhadap Peranan Institusi Keluarga Dalam Pendidikan Kerjaya Anak-Anak
HALA TUJU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN KERJAYA
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2006

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
AHMAD MARZUKI BIN MOHAMAD
AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2013
NURFAUZAN BINTI SALIM
AN ANALYSIS OF FOODS AND DRINKS BASED ON QUR'AN AND SUNNAH
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2014
ZAUWIAH BINTI ABIDIN
PENGGUNAAN HURUF YA' DALAM SINTAKSIS BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MADRASAH AL-SAGOFF AL-ARABIAH SINGAPURA.
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2015