GRANT(PI & MEMBERS)

67

PUBLICATIONS

104

INDEXED PUBLICATION

31

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
7
UNIVERSITY FUND
4
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
31
NON-INDEXED PUBLICATION
23
OTHERS PUBLICATION
50
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
7
PHD
20
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
HALAL LANDSCAPE STUDY FOR MALAYSIA
HALAL ASIA NETWORK International Grant
2023
Archival Inquiry on The Intricate Relationship between the Ottoman Empire and the Johor Sultanate in the 19th and Early 20th Century
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2023
KAJIAN HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Non Goverment Agency
2023
Strengths Based Education Program Based on Solution Focused Brief Therapy
INNOVATION AND COMMERCIALISATION CENTRE (ICC) Prototype Development Fund
2022
KERANGKA PEMBUATAN KEPUTUSAN PEGAWAI AGIHAN ZAKAT BAGI PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN ASNAF DAN PENGADAPTASIAN ANALITIK DATA
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2022
KAJIAN URUF PEMAKAIAN EMAS PERHIASAN DI NEGERI JOHOR (MAINJ-UTM) FASA II
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Non Goverment Agency
2022
The Impact of Social Media Influencers on Car Purchasing Intention (Kajian Impak Pempengaruh Sosial Media Terhadap Pembelian Kenderaan)
GYL Media Services Sdn Bhd Contract
2022
Peranan Institusi Fatwa dalam Menangani Isu Ibadah Semasa Pandemik Covid-19
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2022
Exploring the Antecedents of Waqf Giving for E-Waqf Management Model
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2022
Pembangunan Kursus Micro Credential iLuvQuran Masterclass
CORDOBA LEADERSHIP CENTER SDN. BHD. Contract
2022
KAJIAN URUF PEMAKAIAN EMAS PERHIASAN DI NEGERI JOHOR
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Contract
2021
PEMBANGUNAN PROTOTAIP e-PEMBELAJARAN FIQH WUDUK DAN SOLAT PESAKIT DIALISIS BERASASKAN FIQH MAZHAB SYAFI’I MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN e-BUKU (e-BOOK) INTERAKTIF MOTIVASI DAN DOA UNTUK PESAKIT DIALISIS BERASASKAN MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
KAJIAN MODEL SINERGI DAKWAH STRATEGIK KE ARAH MEMPERKASA MANHAJ AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH DI NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract
2021
PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM KALANGAN KOMUNITI IBU TUNGGAL DAN PENGGERAK WANITA DI YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA’ZIM (YPKDT)
CENTER FOR COMMUNITY AND INDUSTRY NETWORK (CCIN) Business Entity
2021
PROJEK PENGHASILAN PRODUK KRAFTANGAN DARI BAHAN TERPAKAI
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA NEGERI JOHOR Networking Grant
2021
PROJEK PENDIDIKAN PSIKO-SOSIAL DAN SOKONGAN PSIKOLOGI IBU TUNGGAL
TUNTAS MINDA CONSULTANCY Networking Grant
2021
PROJEK ALAM SEKITAR: PENGUMPULAN MINYAK MASAK TERPAKAI DAN PENGHASILAN SABUN
SWM ENVIRONMENT SDN BHD Networking Grant
2021
PENINGKATAN KEMAHIRAN: PENGGUNAAN MOOC BAGI MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
KEMBARA MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
MODEL PEMERKASAAN KENDIRI BERTERASKAN KHIDMAT NASIHAT DALAM MENANGANI GEJALA AWAL KEMURUNGAN
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
Pembentukan Parameter Pengurusan Risiko Kontrak Pintar Syariah (Shariah Smart Contract) Berasaskan Teknologi Blockchain Dalam Penawaran Produk Kewangan Islam Malaysia.
MINISTRY OF EDUCATION Networking Grant
2020
AMALAN PELAKSANAAN KEWAJIPAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI SWALAYAN DARI PERSPEKTIF FIQH
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
Model Penyelesaian Tuntutan Harta Pusaka Muallaf Di Malaysia
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
SOR framework for donation intention in Donation-based Crowdfunding Platform
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
MEKANISME PEWARISAN PERNIAGAAN PEMILIKAN TUNGGAL ORANG ISLAM DI MALAYSIA
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2020
Kajian Mengenalpasti Isu-Isu dan Keperluan Penduduk Simpang Renggam
CENTER FOR COMMUNITY AND INDUSTRY NETWORK (CCIN) Business Entity
2020
Kerangka dan Model Fiqh Perubatan dan Bio-Etika Islam
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2020
TAHAP KESEDARAN HALAL DALAM KALANGAN PENGUSAHA RESTORAN DI NEGERI JOHOR
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2019
PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 2
2019
TEKNOLOGI PENYUSUAN CETUSAN MELALUI KAEDAH SAINS PERUBATAN DAN ALAT BANTUAN PENYUSUAN
PERMATA CHILDREN HEALTHCARE SDN BHD Contract Research DTD
2019
KEPERLUAN SOKONGAN SOSIAL DALAM PEMERKASAAN SAUDARA BARU
RUG OF UTM Tier 2
2019
KAJIAN HUKUM KEPENGGUNAAN HAIWAN JALLALAH INDUSTRI AKUAKULTUR DI MALAYSIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2019
ADOPTIVE BREASTFEEDING PROGRAM FOR ADOPTIVE MOTHERS
M&B MEDICAL MARKETING Contract Research DTD
2019
INDUCED LACTATION PROTOCOL FOR ADOPTIVE BREASTFEEDING
AEXLE MEDICAL (M) SDN BHD Contract Research DTD
2019
ELEMEN-ELEMEN UTAMA PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA HARMONI NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM Contract
2019
PEMBANGUNAN REKABENTUK MISWAK SUGI
RUG OF UTM Tier 1
2018
Exploring the Role of Civil Society Towards Democratisation in the Middle East (2011-2013), from Malaysian Media Perspective
RUG OF UTM Tier 1
2017
THE IMPACT OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND MANKIND (STM) SUBJECT TO THE UNDERSTANDING OF THE UTM INTERNATIONAL STUDENTS
RUG OF UTM Tier 2
2016
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ELEMEN WASATIYYAH DALAM KALANGAN GURU-GURU AGAMA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 2
2016
KESEDARAN HALAL DALAM KALANGAN MINORITI MUSLIM KOMBOJA
RUG OF UTM Tier 2
2016
THE IMPACT OF PHILOSOPHY OF SCIENCE AND CIVILISATION (UICW) SUBJECT TO THE UNDERSTANDING OF THE UTM STUDENTS
RUG OF UTM Tier 2
2016
PENINGKATAN KESEDARAN TERHADAP PERSIJILAN HALAL DALAM KALANGAN USAHAWAN PRODUK MAKANAN DAERAH BATU PAHAT
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Business Entity
2016
Exploring The Roles of Religious Orientation and Market Competition Towards the Development of Halal Mart retailers' Guidelines in Malaysia
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2016
PEMBANGUNAN KURIKULUM LATIHAN BAGI PENGHASILAN DAN PENGKOMERSILAN PRODUK MAKANAN HALAL USAHAWAN IKS DAERAH BATU PAHAT JOHOR
RUG OF UTM Institut Inovasi Strategik Johor
2016
PROJEK PEMERKASAAN JARINGAN KERJASAMA PERSAINGAN "COOPETATION" ANTARA PENGUSAHA PRODUK HALAL DALAM PERSIJILAN HALAL DI DAERAH PONTIAN
RUG OF UTM Institut Inovasi Strategik Johor
2016
Penentu faktor kritikal pembayaran zakat harta kepada pihak berautoriti
RUG OF UTM Tier 1
2016
KAJIAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN MUSLIM MINORITI KAMPUNG SVAY KHLEANG, KEMBOJA
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA NEGERI JOHOR Networking Grant
2016
Persijilan Halal: Analisis Perbandingan di Negara ASEAN Terpilih
UNIVERSITI MALAYA Networking Grant
2015
COMPARING CONSERVATIVE POLITICS ACROSS THE ISLAMIC WORLD: THE CASES OF TURKEY AND MALAYSIA
RUG OF UTM Potential Academic Staff
2015
MENILAI BAHAGIAN ASNAF AMIL ZAKAT INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI BERASASKAN KEPERLUAN SEMASA MAHASISWA SEBAGAI ASNAF FI SABILILLAH
RUG OF UTM Tier 1
2014
Kes Jenayah Tertangguh : Pembuktian Melalui Kombinasi Sains Forensik dan al-Qarinah
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2014
MODEL INOVATIF PENYELESAIAN ISU HARTA PUSAKA TERTUNGGAK DI MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2014
MODEL FOR THE CODIFICATION OF ISLAMIC LAW IN MALAYSIA
RUG OF UTM Potential Academic Staff
2014
PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN INDEKS PRESTASI INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA
RUG OF UTM Tier 1
2014
HALAL TRAINING MODEL
RUG OF UTM Flagship
2014
SMART FORENSIK:KOMBINASI SAINS FORENSIK DAN AL-QARINAH DALAM PROSEDUR PEMBUKTIAN JENAYAH
RUG OF UTM Tier 1
2014
PEMBANGUNAN MODEL SUKAN ISLAM DI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA
RUG OF UTM Encouragement Grant
2014
MEMBANGUN KERANGKA MODEL PUNGUTAN WAKAF TUNAI BERDASARKAN FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL (CRITICAL SUCCESS FACTORS) DI INSTITUSI WAKAF DI MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Networking Grant
2014
CONTRIBUTIONS OF NON-STATE ACTORS IN MALAYSIA'S RELATIONS WITH THE ARAB GULF STATES: A CRITICAL INVESTIGATION FOR FUTURE STRATEGIC APPROACH
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2013
The Treatment of Habbatus Sauda (Nigella sativa) on Cancer Cell Lines: A Scientific and Islamic Approach
RUG OF UTM Tier 2
2012
MODEL PERANCANGAN HARTA ORANG ISLAM SECARA HOLISTIK MENGIKUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ISLAM
Innovation Encouragement
2011

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year

PEWARTAAN ‘URUF ZAKAT EMAS PERHIASAN NEGERI JOHOR
Policy Paper FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023

HIYAL DAN TRANSAKSI TAWARRUQ DALAM PRODUK PERBANKAN ISLAM
Original Book UTM FIRST AUTHOR
2023

HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS.
Clasified/Technical Report UTM FIRST AUTHOR
2023
Applying Of Islamic Economic Principals And Its Impact On Reducing Administrative Corruption In Libyan Islamic Banks
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2023
The Role Of Asset-Liability Management On Financial Stability In Malaysia
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2023
Konsep Penyakit Dan Pengubatan Aspek Kerohanian
MISYKAT AL ULUM
Publication In Academic And Profesional Magazine CO-AUTHOR
2023
Strategic Human Resource Management In International Business: A Case Study Of Multinational Companies
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2023
Why Do Donors Donate? A Study On Donation-Based Crowdfunding In Malaysia
SUSTAINABILITY
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2023
Pembentukan Keluarga Penentu Kemajuan Negara
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2023
Hak-Hak Suami Selepas Perceraian: Analisis Terhadap Hukum Syarak Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor) 2003
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2023
The Challenges Of Halal Food And Beverage Production By Bursa Malaysia-Listed Halal Companies During The Covid-19 Pandemic
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2023
Adaption Of Digital Technology In Zakat Management: Retrospective Study
INTERNATIONAL WEBINAR ON ISLAMIC STUDIES AND CIVILISATION 2022 (IWISC 2022)
Proceedings CO-AUTHOR
2022
Community’S Hybrid Program On Used Cooking Oil Recycling Management Among Single Mothers
INNOVATING EDUCATION FOR A BETTER TOMORROW INTERNATIONAL UNIVERSITY CARNIVAL ON E-LEARNING (IUCEL) PROCEEDINGS 2022
Proceedings CO-AUTHOR
2022
Kaedah Pengiraan Uruf Pemakaian Emas Perhiasan Bagi Penentuan Pembayaran Zakat Emas Perhiasan
2ND INTERNATIONAL WEBINAR ON ISLAMIC STUDIES AND CIVILISATION 2022 (IWISC2022)
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2022

KAJIAN ‘URUF ZAKAT EMAS PERHIASAN NEGERI JOHOR
Clasified/Technical Report FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2022
Model Intention To Success Amongst Muslim Sme Businesses: An Exploratory Study And Future Research
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL VENTURING
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2022
Moderating The Role Of Religiosity On Potential Customer Intention To Deal With Islamic Banks In Oman
JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING
Publication In Web Of Science CORRESPONDING AUTHOR
2022
Instrumen Ekonomi Islam Dalam Membasmi Kemiskinan Dikalangan Masyarakat Islam Di Malaysia
PERANAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN UMMAH
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2022
Zakat Negeri Johor: Isu Pembayaran Dan Potensi Pengembangan
PERANAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN UMMAH SIRI 1
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2022
Congruency Between Maslow'S Hierarchy Of Needs Theory And The Principles Of Maqasid Sharī‘Ah
JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2022
Literature On Current Development Of Waqf Practices In Malaysia
JOURNAL OF SHARIAH LAW RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2022
Active Learning Through Student-Centered Activity In The Instruction Of Islamic Education Teachers As An Implementation Of The 21st Century Learning: A Case Study
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2021
Ekplorasi Kajian Literatur Konsep Usahawan Al-Falah Menurut Pandangan Ahli Sarjana
QALAM INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND HUMANITIES RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2021
A Systematic Review Of Contemporary And Innovative Waqf Sources: Cash And Service Waqf
JURNAL SYARIAH
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
An Exploration On Muslim’S Motivation To Enter The Entrepreneurship
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND REVIEW
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Modul Supercharged, There'S Always Room For Family
UTM RESEARCH NEXUS
Publication In Academic And Profesional Magazine CORRESPONDING AUTHOR
2021
Bab 2: Haly Abbas: Perintis Neurosains Dan Psikologi Dunia Islam
CENDEKIAWAN ISLAM DAN BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2021
Online Learning Through Google Meet
TECHNOLOGY TOOLS FOR ONLINE LEARNING
Book Chapter CO-AUTHOR
2021
Teknologi Eksploitasi Data Peribadi Pengaruhi Gaya Hidup Pengguna
BERITA HARIAN
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Essential Factors Influencing Malaysia’S Relations With The United Arab Emirates
CONTEMPORARY REVIEW OF THE MIDDLE EAST
Publication In Web Of Science CORRESPONDING AUTHOR
2021

WRITING ACADEMIC ARTICLES FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Original Book CO-AUTHOR
2020
The Challenge Of Futuristic Shift In Fiqh Science And Technology In New Era Ir 4.0
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL STUDIES (ICIS2020)
Proceedings CO-AUTHOR
2020
The Empowerment Of The Council Of Advising And Preservation Of Marriage (Bp4) In Building Sakinah Families
JUSTICIA ISLAMICA: JURNAL KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020

MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR (MKSNJ)
Modules / Manual UTM FIRST AUTHOR
2020
The Emergence Of Halal Food Industry In Non-Muslim Countries: A Case Study Of Thailand
JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2020

LAPORAN PEMBINAAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
Book (Text) CO-AUTHOR
2020
Power Up Free @ Fssh
IFREE NEWSLETTER
Article In Mass Media CO-AUTHOR
2020
Haly Abas: Perintis Neurosains Dan Psikologi Dunia Islam
TOKOH ILMUAN ISLAM: SAINS DAN TEKNOLOGI
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2020
Pemerkasaan Jaringan Revolusi Industri Halal
SELANGKAH KE ARAH KELESTARIAN GLOBAL KEUSAHAWANAN NEGERI JOHOR
Book Chapter CO-AUTHOR
2020
Islamic Stock Market Behavior Toward Changes In Macroeconomic Variables
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2020
The Use Of Religion As Tool For Ideological Indoctrination By Boko Haram: A Critical
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2020
Covid19: The Benefits Of Informatiom Technology (It) Functions In Industrial Revolution 4.0 In The Teaching And Facilitation Process
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
Writing Discussion
WRITING ACADEMIC ARTICLES FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2020
Market Coopetition: Implications Of Religious Identity In Creating Value Added Partnership Within Halal Mart Retailers
JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2019
Ethanol Standard In Halal Dietary Product Among Southeast Asian Halal Governing Bodies
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2019
Technical Aspects Of Official Letters From Caliph Umar Ibn Al-Khattab
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Exploring Al-Fauz Al Kabir'S Five Thematic Analysis Of The Quran: A Perspective From Shah Wali Allah Al-Dehlavi
HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Comparing The New Moon Visibility Criteria For International Islamic Calendar Concept
PROCEEDING OF THE 2019 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPACE SCIENCE AND COMMUNICATION (ICONSPACE)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Trust On Awqaf Institutions: Evidence From Malaysia
JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2019
Domestic Affairs Influence On Malaysia'S Relations With Saudi Arabia And Iran
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CORRESPONDING AUTHOR
2018
Malaysia'S Relations With Saudi Arabia And Iran: Juggling The Interests
CONTEMPORARY REVIEW OF THE MIDDLE EAST
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2018
What Are The Islamic Bank Customers Attitude Determinants? A Literature Review
SAUDI JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (SJBMS)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2018
Interest Group Lobbies And Us Foreign Policy: The Role Of American Evangelical
HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2018
The Roles Of Non-State Actors In Eradicating Poverty In Malaysia
IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2018
An Empirical Study On Awqaf Endowers' Perception: Imperatives For Awqaf Institutions' Success
THE JOURNAL OF MUAMALAT AND ISLAMIC FINANCE RESEARCH (JMIFR)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2018
The Futuristic Shift In Islamic Science Education In The Archipelago
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Roles Of Social Media In Disseminating Inheritance Estate Management Information
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING & TECHNOLOGY (IJCIET)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Program Keluarga Sakinah Negeri Johor: Analisis Pelaksanaan Kursus Pra-Perkahwinan
JURNAL PENYELIDIKAN PUSAT ISLAM ISKANDAR JOHOR
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Sorotan Fatwa Dalam Bidang Muamalat Di Negeri-Negeri Di Malaysia
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Promoting Virtual Violence Prevention In Higher Education: Insights From Empathy-Based Social Network Site (Sns) Usage
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Halal Purchase Intention Among The Singaporean Muslim Minority
JOURNAL OF FOOD PRODUCTS MARKETING
Publication In Web Of Science CORRESPONDING AUTHOR
2017
Kelangsungan Politik Presiden Al-Sisi Setelah 3 Tahun Menguasai Mesir
MINDA
Publication In Academic And Profesional Magazine INDIVIDUAL AUTHOR
2017
Malaysia Navigates The Sectarian Dimension Of The Saudi-Iran Rivalry
MIDDLE EAST INSTITUTE-MIDDLE EAST ASIA PROJECT HTTP://WWW.MEI.EDU/CONTENT/MAP/MALAYSIA-SAUDI-ARABIA-IRAN-RIVALRY
Article In Mass Media UTM FIRST AUTHOR
2017
Sejarah Keakraban Malaysia-Arab Saudi
UTUSAN MALAYSIA
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2017
Isu Dan Cabaran Gerakan Dakwah Di Malaysia
DAKWAH DAN CABARAN SEMASA
Book Chapter CO-AUTHOR
2017

KAJIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIM MINORITI KAMPUNG SVAY KHLEANG, KEMBOJA
Pelaporan / Penerbitan Khusus (Rancangan Malaysia, Statistik Kebangsaan) CO-AUTHOR
2016
The Role Of The Conservative Christians In The Us-Israel Special Relationship
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND TOURISM RESEARCH CONFERENCE 20-22 APRIL 2016
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2016
Dialog Peradaban Dalam Kursus Titas Dan Impaknya Dalam Pembentukan Kemahiran Insaniah Mahasiswa Utm
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION & RESEARCH (ICIER2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
The Promise In The Contract Of Islamic Law: A Special Focus On Promise Contract
MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Koehler, Benedikt. Early Islam And The Birth Of Capitalism Lanham, Md: Lexington, 2014. Vi + 231 Pages
MINDA
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2016

MULTIDIMENSTIONAL PERSPECTIVE OF MALAYSIA-ARAB RELATIONS
Book (Text) UTM FIRST AUTHOR
2016
Saudi Arabia'S Relation With Malaysia
SAUDI ARABIAN FOREIGN POLICY, CONFLICT AND COOPERATION
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2016
Malaysia-Uae Economic Relationship
MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVE OF MALAYSIA-ARAB RELATIONS
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2016
Worldview And Behavioural Study Of Sports From The Islamic Perspective Among Sports Officials In Malaysia
MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Push And Pull Factors Influencing Intention To Contribute Cash Waqf In Malaysia: A Sem Aproach
MUKTAMAR WAQF IQLIMI II 2015
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2015
Multidimensional Analysis Of Malaysia Relationship With The United Arab Emirates (Uae)
RE-LOCATING MIDDLE EAST STUDIES: NEW GEOGRAPHIES OF DISCOURSE
Conference Paper CORRESPONDING AUTHOR
2015
Factors Influencing Repeat Cash Waqf Contribution For Islamic Philanthropy
MALAYSIAN ACCOUNTING REVIEW
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2015
Percukaian Dalam Islam
JURNAL ILIM
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2015
Kejuruteraan Genetik Menurut Perspektif Islam
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2015
Identifying The Potential Of Continuous Cash Waqf Contribution: A Descriptive Analysis
THE JOURNAL OF MUAMALAT AND ISLAMIC FINANCE RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2015
Beyond Religious Affinity: Malaysia'S Relations With Countries In The Arab Gulf
PACIFIC REVIEW
Publication In Web Of Science CORRESPONDING AUTHOR
2015
Jurnal Pengajian Islam Di Malaysia Dan Penggunaan Aplikasi Online: Perlaksanaan Dalam Jurnal Umran
PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI DI MALAYSIA
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2015
The Role Of Malaysia'S Higher Education Institution In The Development Of The Country'S Halal Industry
THE HALAL INDUSTRY IN MALAYSIA PROSPECT AND CHALLENGES
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2015
Islamic Banking And Finance: Traders Not Mere Financial Intermediary
MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2015
The Emergence Of Non-State Actors In Enhancing Malaysia Relationship With The Gcc Countries
PERTANIKA JOURNAL SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2015
Human Well-Being And Maqasid: Islamic Approach In Wealth Distribution
ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE: CONCEPTS AND CRITICAL ISSUES
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2014
Developing Halal Business Industry: The Roles Of Higher Education Institutions In Malaysia
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ECONOMICS AND CIVILIZATION 2014 (ICIEC'14).
Proceedings CO-AUTHOR
2014

PERCUKAIAN MENURUT PERUNDANGAN ISLAM: KAJIAN TERHADAP CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST)
Policy Paper CO-AUTHOR
2014
Takaful (Islamic Insurance) Industry In Malaysia And The Arab Gulf States: Challenges And Future Direction
ASIAN SOCIAL SCIENCE
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2014
Form And Substance In Islamic Finance: Analysis Of Deferred Payment Sales
UMRAN - INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2014
Gulf Arab Foreign Direct Investment (Fdi): Asean Targets Of Opportunity
MIDDLE EAST ASIA PROJECT (MEI@75)
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2013
The American Christian Right And George W. Bush'S Foreign Policy Towards Sudan
JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2013
Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah
JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES AND ENGINEERING)
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2013
The American Christians And The State Of Israel
JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2013
Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakahmutanaqisah
PROSIDING PERKEM VIII (2013)
Conference Paper UTM FIRST AUTHOR
2013
Push And Pull Factors Influencing Waqifs To Contribute Cash Waqf To Waqf Institutions In Malaysia
WORLD UNIVERSITIES ISLAMIC PHILANTHROPY CONFERENCE 2013
Conference Paper UTM FIRST AUTHOR
2013
What Determines Malaysia’S Interest In The Gcc?
ASIA-GULF ECONOMIC RELATIONS IN THE 21ST CENTURY, THE LOCAL TO GLOBAL TRANSFORMATION
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2013
Book Review - Timur Kuran: The Long Divergence: How Islamic Law Held Back The Middle East.
JURNAL SYARIAH
Journal Article Non Citation-Indexed INDIVIDUAL AUTHOR
2013
The Relationship Between Oil Price, Exchange Rate And Islamic Stock Market In Malaysia
RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2012
Macroeconomic Variables And Malaysian Islamic Stock Market: A Time Series Analysis
THE JOURNAL OF BUSINESS STUDIES QUARTERLY (JBSQ)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2012
Leveraging Arab Gulf Market: What Determines Malaysias Interest In The Gcc Economy?
3RD GULF RESEARCH MEETING 2012
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2012
Education Expenditure And Economic Growth: A Causal Analysis For Malaysia
JOURNAL OF ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2012
Capturing Arab Gulf Market: An Analysis Of Malaysian Exports Competitiveness In The Market
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
Publication In Web Of Science CORRESPONDING AUTHOR
2011

PEMBANGUNAN PORTAL E-DAKWAH NEGERI JOHOR
Pelaporan / Penerbitan Khusus (Rancangan Malaysia, Statistik Kebangsaan) CO-AUTHOR
2007

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
MOHD KHAIRY BIN KAMARUDIN
MODEL FAKTOR HIBAH TANAH DI PEJABAT TANAH NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2018
MAJDA AYOUB JUMA AL ZADJALI
FACTORS INFLUENCING POTENTIAL CUSTOMERS INTENTION TO DEAL WITH ISLAMIC BANKS IN OMAN
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2018
HAMDUN
PENERAPAN KONSEP KALENDAR ISLAM ANTARABANGSA DENGAN PENDEKATAN HUBUNGAN ANTARABANGSA
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2018
NAEEM ASHFAQ
THE OFFICIAL LETTERS OF CALIPH UMAR IBN AL-KHATTAB AND ITS RELATION TO ISLAMIC MANAGEMENT
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2020
MOHAMAD AZMI BIN ABDULLAH
HUBUNGAN ANTARA LITERASI KEWANGAN ISLAM DENGAN PRESTASI PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MUSLIM
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2020
MUSA BIN MUHAMAD ALI
KONSEP AL-FALAH DAN KEBERKATAN PERNIAGAAN DALAM KALANGAN USAHAWAN MUSLIM BERJAYA
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2022
MOHD KHAIRULNIZAM BIN SAHLAN
INTER-ORGANIZATION RELATIONSHIPS AND RELIGIOSITY AMONG THE HALAL MART AND CONVENTIONAL MART RETAILERS
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2022
HUMAID ABDALLA MOHAMED ALSHOUKA ALHAMMADI
THE ROLE OF LEADERSHIP IN CRISIS MANAGEMENT IN ISLAMIC AND CONTEMPORARY ADMINISTRATIVE THOUGHT IN THE UNITED ARAB EMIRATES GOVERNMENT MEDICAL SECTOR
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2023
MOHD FIRDAUS BIN ABDUL HAMID
PEMBUATAN KEPUTUSAN AMIL BAGI PENENTUAN KADAR MINIMUM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF MISKIN BANDAR
PHD ON GOING SUPERVISOR
MOHD HAFIZ BIN ABDUL WAHAB
PERTUMBUHAN EKONOMI HALAL DAN KEBOLEHPASARAN PRODUK HALAL BAGI SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA
PHD ON GOING SUPERVISOR
NURUL IZZAH BINTI NOOR ZAINAN
MODEL GELAGAT BERSEDEKAH MELALUI PLATFORM SEDEKAH ATAS TALIAN
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
MUHAMMAD HANIF BIN MOHD NOOR
AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA SWALAYAN DI MALAYSIA
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
YOUSUF ALSADIQ ALI ABOUD
PROBLEMS AND CHALLENGES OF APPLYING ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPALS AND ITS IMPACT ON REDUCING ADMINISTRATIVE CORRUPTION IN LIBYAN ISLAMIC BANKS
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
ASMA NURUL 'AQILAH BINTI MAHPUZ
KERANGKA TEKNOLOGI BERASASKAN WEB BAGI KOPERASI PATUH SYARIAH DI MALAYSIA
PHD ON GOING SUPERVISOR
KUNI AFIFAH
THE OPPORTUNITY OF BLOCKCHAIN ADOPTION FOR ZAKAT PAYMENT IN INDONESIA
PHD ON GOING SUPERVISOR
FATIMAH MOHD YASIN
THE POTENTIAL OF COMMUNITY MONEY IN MALAYSIA: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF DINAR DIRHAM IMPLEMENTATION  
PHD ON GOING SUPERVISOR
MOHAMMED ABDULLA HUMOOD MOHAMMED ALSHEHHI
تقييم أثر قيادة الأزمة من خلال إدارة استمرارية الأعمالعلى الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية في أبو ظبي في ظلانتشار 19COVID- من منظور إسلامي
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
MOHD FIRDAUS BIN ABDUL HAMID
PEMBUATAN KEPUTUSAN AMIL BAGI PENENTUAN KADAR MINIMUM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF MISKIN BANDAR
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2017
SAFARUAN BIN KASMAN
PENERIMAAN MASYARAKAT MELAYU ISLAM SINGAPURA TERHADAP LOGO HALAL MUIS
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2018
MUHAMMAD TARIQ BIN RAHMALAN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2020
ABDALLA MOHAMED I S ALTENEIJI
CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE RIGHT TO INFORMATION IN UAE LAW COMPARED TO THE ISLAMIC PERSPECTIVE
MASTER ON GOING CO-SUPERVISOR
AHMAD HUSNI BIN ABD RAHMAN

MASTER ON GOING CO-SUPERVISOR
MUHAMMAD FURQAN BIN ABDULLAH
GELAGAT PELABUR TERHADAP FATWA ZAKAT KE ATAS ASET DIGITAL
MASTER ON GOING SUPERVISOR