GRANT(PI & MEMBERS)

64

PUBLICATIONS

63

INDEXED PUBLICATION

18

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
2
UNIVERSITY FUND
2
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
18
NON-INDEXED PUBLICATION
14
OTHERS PUBLICATION
31
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
12
PHD
1
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
KAJIAN HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Non Goverment Agency
2023
KERANGKA PEMBUATAN KEPUTUSAN PEGAWAI AGIHAN ZAKAT BAGI PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN ASNAF DAN PENGADAPTASIAN ANALITIK DATA
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2022
KAJIAN URUF PEMAKAIAN EMAS PERHIASAN DI NEGERI JOHOR (MAINJ-UTM) FASA II
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Non Goverment Agency
2022
Pembangunan Kursus Micro Credential iLuvQuran Masterclass
CORDOBA LEADERSHIP CENTER SDN. BHD. Contract
2022
PEMBANGUNAN e-BUKU (e-BOOK) INTERAKTIF MOTIVASI DAN DOA UNTUK PESAKIT DIALISIS BERASASKAN MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
KAJIAN URUF PEMAKAIAN EMAS PERHIASAN DI NEGERI JOHOR
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Contract
2021
PEMBANGUNAN PROTOTAIP e-PEMBELAJARAN FIQH WUDUK DAN SOLAT PESAKIT DIALISIS BERASASKAN FIQH MAZHAB SYAFI’I MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
KAJIAN MODEL SINERGI DAKWAH STRATEGIK KE ARAH MEMPERKASA MANHAJ AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH DI NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract
2021
PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM KALANGAN KOMUNITI IBU TUNGGAL DAN PENGGERAK WANITA DI YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA’ZIM (YPKDT)
CENTER FOR COMMUNITY AND INDUSTRY NETWORK (CCIN) Business Entity
2021
PROJEK PENGHASILAN PRODUK KRAFTANGAN DARI BAHAN TERPAKAI
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA NEGERI JOHOR Networking Grant
2021
PROJEK PENDIDIKAN PSIKO-SOSIAL DAN SOKONGAN PSIKOLOGI IBU TUNGGAL
TUNTAS MINDA CONSULTANCY Networking Grant
2021
PENINGKATAN KEMAHIRAN: PENGGUNAAN MOOC BAGI MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
PEMBANGUNAN MODEL KESEDIAAN DAN ATTITUDE GURU DAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Industry-International Incentive Grant
2021
KEMBARA MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
AMALAN PELAKSANAAN KEWAJIPAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI SWALAYAN DARI PERSPEKTIF FIQH
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
THE EFFECTIVENESS OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT SYSTEM ALBAYEN TOWARDS STUDENTS OF RELIGIOUS SCHOOL IN SEKOLAH AGAMA NEGERI JOHOR
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2020
Assessing Teacher and Student Readiness to engage with the Learning and Teaching Support System Albayen
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2020
Kerangka dan Model Fiqh Perubatan dan Bio-Etika Islam
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2020
Kajian Mengenalpasti Isu-Isu dan Keperluan Penduduk Simpang Renggam
CENTER FOR COMMUNITY AND INDUSTRY NETWORK (CCIN) Business Entity
2020
Isu-Isu Pensijilan Halal dalam Pemprosesan Makanan
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2019
TITIK KRITIKAL KAWALAN HALAL DALAM SISTEM JAMINAN HALAL DI LADANG PENTERNAKAN AYAM PEDAGING
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 2
2019
KAJIAN HUKUM KEPENGGUNAAN HAIWAN JALLALAH INDUSTRI AKUAKULTUR DI MALAYSIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2019
Design and Development of Interactive Multimedia Learning Content on Subject Sirah, Ibadah and Arabic Language for Islamic Primary School KAFA Curriculum
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2019
Design of Interactive Multimedia Learning Content for Subject Sirah, Ibadah and Arabic Language (KAFA)
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2019
ELEMEN-ELEMEN UTAMA PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA HARMONI NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM Contract
2019
PROGRAM PEMBELAJARAN SERVIS: REKABENTUK MULTIMEDIA INTERAKTIF DI SMK MUTIARA RINI
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI Networking Grant
2019
PROJEK PEMBANGUNAN APLIKASI UNTUK MURID DISLEKSIA
SAHRIL NIZA & CO. Contract Research DTD
2018
SISTEM DATA RAYA BAGI PERKONGSIAN SUSU IBU PATUH SYARIAH
RESEARCH UNIVERSITY GRANT Prototype Development Fund
2018
DIAGNOSIS PENYAKIT MENERUSI KARAKTER DAN KAEDAH TERAPI BERASASKAN PEMBANGUNAN POTENSI NILAI KENDIRI: KAEDAH DAN AMALAN PENGUBATAN DI KLINIK-KLINIK RAWATAN
RUG OF UTM Tier 1
2018
PEMBANGUNAN REKABENTUK MISWAK SUGI
RUG OF UTM Tier 1
2018
Faktor Penularan Ajaran Sesat Melalui Atas Talian Dalam Kalangan Masyarakat
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2017
PROGRAM INTERNATIONAL SERVICE LEARNING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO DAN UNIVERSITI TEKNOLOGIMALAYSIA
RUG OF UTM Networking Grant
2017
INTERACTION-PERFORMANCE PREDICTIVE MODEL IN SOCIAL COLLABORATIVE PROBLEM-BASED LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE STUDENTS CRITICAL THINKING SKILLS
RUG OF UTM Tier 1
2017
KAJIAN ISU HUKUM YANG TERDAPAT DALAM KITAB MAULID AL-BARZANJI
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Business Entity
2017
PEMBELAJARAN SERVIS PENGKABELAN RANGKAIAN KOMPUTER & WIFI BAGI PENGAKSESAN PEMBELAJARAN ABAD-21: SMK SULTANAH ENGKU TUN AMINAH & SMK AIR TAWAR
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Networking Grant
2017
Mengenalpasti keberkesanan karnival suka belajar dalam meningkatkan minat dan sikap pelajar terhadap STEM
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU Networking Grant
2017
e-Pembelajaran untuk Mualaf (e-Mualaf) bagi Institut Latihan Saudara Baru Johor
UNIT PERANCANG EKONOMI JOHOR Johor Innovation Valley- Bahagian Perancang Ekonomi Johor
2017
PENILAIAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF SUBJEK TAHUN SATU DI SEKOLAH AGAMA KERAJAAN NEGERI JOHOR (SEKOLAH AGAMA UTM)
RUG OF UTM Tier 2
2016
SERVICE LEARNING: PROJEK RANGKAIAN KOMPUTER DAN WIFI SMK AIR TAWAR
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Networking Grant
2016
INDEKS SYARIAH MALAYSIA BIDANG BUDAYA (FASA 2)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2016
SERVICE LEARNING: 21ST CENTURY NEW EMERGING LEARNING TECHNOLOGIES - SEK. JEN. KEB. TAMIL PERMAS JAYA (LEARNING SCIENCE)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Networking Grant
2016
SERVICE LEARNING: 21ST CENTURY NEW EMERGING LEARNING TECHNOLOGIES - SEK KEB TAMAN MUTIARA RINI (LEARNING LIVING SKILLS)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Networking Grant
2016
Improving Student Learning Outcomes with Service Learning in Scenario Based Learning
RUG OF UTM Tier 2
2016
PROJEK PEMERKASAAN JARINGAN KERJASAMA PERSAINGAN "COOPETATION" ANTARA PENGUSAHA PRODUK HALAL DALAM PERSIJILAN HALAL DI DAERAH PONTIAN
RUG OF UTM Institut Inovasi Strategik Johor
2016
ASSESSING THE EFFECTS OF GAMIFICATION AND GAME BASED IN LEARNING : MOTIVATION AND ACADEMIC PERFORMANCE
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL Dana Pembangunan Pengajaran
2016
PROJEK PENGKABELAN RANGKAIAN KOMPUTER & WIFI BLOK N30
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Networking Grant
2016
INDEKS SYARIAH MALAYSIA - BUDAYA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2015
PEMBANGUNAN MULTIMEDIA INTERAKTIF SUBJEK DARJAH 2 HINGGA DARJAH 6 DI SEKOLAH AGAMA KERAJAAN NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 1
2015
PROFILING THE PROCESS OF SPATIAL VISUALISATION SKILL ENRICHMENT DURING AUGMENTED REALITY ENGAGEMENT
RUG OF UTM Encouragement Grant
2015
AN IMPLEMENTATION OF EDUTAINMENT TO PROMOTE GENERIC SKILLS AMONG UNDERGRADUATE
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2014
DEVELOPMENT OF MODEL FOR LEARNING SCIENCE USING COGNITIVE CONFLICT VIDEO BASED INSTRUCTION TO OVERCOME STUDENT MISCONCEPTION
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2014
ONLINE SUPPORTIVE SOCIAL INTERACTIONS AMONG STUDENTS IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
RUG OF UTM Tier 2
2012
KERANGKA PROFIL KONTINUM PEMIKIRAN VISUAL PELAJAR MENERUSI PERSEKITARAN PEMBELAJARAN AUTENTIK BERVISUAL ISASI
RUG OF UTM Tier 2
2012
COLLABORATIVE PROBLEM-BASED APPROACH THROUGH WEB 2.0 LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE ARGUMENTATIVE KNOWLEDGE CONSTRUCTION PROCESS
RUG OF UTM Tier 1
2012
DEVELOPING POSTGRADUATE STUDENT TEACHERS' CREATIVITY IN DESIGN THROUGH A SOCIAL NETWORKING COLLABORATION WITH PROFESSIONAL DESIGNERS
RUG OF UTM Potential Academic Staff
2012
PEMBANGUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA BERBANTUKAN AGEN PEDAGOGI BERANIMASI BAGI KURSUS AUTHORING LANGUAGE DI FAKULTI PENDIDIKAN, UTM
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2012
Penggunaan Pemeringkatan Peta Minda Dalam Menyokong Pembentukan Komunikasi Visual Pelajar
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2012
Model for Teaching Using Video Based on Cognitive Load Theory
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2012

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
The Role Of Asset-Liability Management On Financial Stability In Malaysia
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2023
Permasalahan Transgender Dalam Kalangan Remaja Islam: Satu Kajian
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter CO-AUTHOR
2023

HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS.
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2023

PEWARTAAN ‘URUF ZAKAT EMAS PERHIASAN NEGERI JOHOR
Policy Paper CO-AUTHOR
2023
Metode Umum Terapi Dalam Pemikiran Perubatan Ibnu Qayyim
MISYKAT AL ULUM
Publication In Academic And Profesional Magazine CO-AUTHOR
2023

KAJIAN ‘URUF ZAKAT EMAS PERHIASAN NEGERI JOHOR
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2022
Kajian Akhlak Dan Pengamalan Remaja Muslim Berdasarkan Kitab Jami’ Ulum Wal Hikam Oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali
UMRAN - INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2022
Mastery Learning Sebagai Medium Pengajaran Jawi Berkesan Dalam Kerangka Pembentukan Kompetensi Guru: Satu Kajian Kes
JURNAL TEKNIKAL DAN SAINS SOSIAL (JTSS)
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2022
Kaedah Pengiraan Uruf Pemakaian Emas Perhiasan Bagi Penentuan Pembayaran Zakat Emas Perhiasan
2ND INTERNATIONAL WEBINAR ON ISLAMIC STUDIES AND CIVILISATION 2022 (IWISC2022)
Proceedings CO-AUTHOR
2022
Adaption Of Digital Technology In Zakat Management: Retrospective Study
INTERNATIONAL WEBINAR ON ISLAMIC STUDIES AND CIVILISATION 2022 (IWISC 2022)
Proceedings CO-AUTHOR
2022
Identifying Students’ Needs Towards The Provision Of Social Support In Online Learning
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2021
Identifying Students' Needs Towards The Provision Of Social Support In Online Learning
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2021
Green Environment Issues From Islamic Perspectives
MAQASID SHARIA AND SCIENCE SERIES 4
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2021
Active Learning Through Student-Centered Activity In The Instruction Of Islamic Education Teachers As An Implementation Of The 21st Century Learning: A Case Study
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2021
Modul Supercharged, There'S Always Room For Family
UTM RESEARCH NEXUS
Publication In Academic And Profesional Magazine CO-AUTHOR
2021

PANDUAN IBU BAPA UNTUK PEMBELAJARAN DI RUMAH
Modules / Manual CO-AUTHOR
2021
The Emerging Challenges Of Industrial Revolution 4.0: A Students Perspective
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020

LAPORAN PEMBINAAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
Book (Text) CO-AUTHOR
2020
Covid19: The Benefits Of Informatiom Technology (It) Functions In Industrial Revolution 4.0 In The Teaching And Facilitation Process
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
The Challenge Of Futuristic Shift In Fiqh Science And Technology In New Era Ir 4.0
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL STUDIES (ICIS2020)
Proceedings CO-AUTHOR
2020

MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR (MKSNJ)
Modules / Manual CO-AUTHOR
2020
Exploring Specific Learning Difficulties In Primary Schools: An Empirical Research
TEST ENGINEERING & MANAGEMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Distribution Of Takaful Benefits Under Malaysian Law
THE ISLAMIC QUARTERLY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Levels Of Critical Thinking Skills Among Pre-Service TeachersãƒÂƒÃ‚ƒÃ‚ƒÃ‚¢Ã‚€Â™ In A Nigerian University: A Preliminary Study
2019 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, TECHNOLOGY AND EDUCATION (TALE)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Edu-Muallaf: Platform Atas Talian Pembelajaran Asas Fardhu Ain Bagi Saudara Kita Di Johor
INTERNATIONAL CONFENRENCE ON MUALLAF (ICOM 2019)
Proceedings CO-AUTHOR
2019
Development Of Mobile Learning Application As Scaffolds To Enhance Postgraduate-Level Statistical Literacy
2019 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, TECHNOLOGY AND EDUCATION (TALE)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Evaluation Of The School Administrators Stressor Psycho-Metrics Properties Among Malaysian School Administrators
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
The Proficiency In The Complete Jawi Spelling System (Cjss) Among Islamic Studies Teachers In Malacca
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Exploring The Middle Phase Principals' Leadership Journey: Evidence From Malaysia Primary Principals
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Knowledge Of Islamic Education Teacher In Implementing Teaching Of Higher Order Thingking Skills (Hots)
THE 14TH IDMAC (ISDEV INTERNATIONAL ISLAMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT CONFERENCE)
Conference Paper CO-AUTHOR
2019
Tawassul And Istighathah With Prophet Muhammad In Mawlid Berzanji
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Improving Student'S Learning Outcomes Through E-Service Learning Based On Authentic Learning Strategy
INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL (ITLJ)
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Perkembangan Tulisan Jawi Dalam Konteks Pendidikan Dinegeri Johor
JURNAL PENYELIDIKAN
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
The Proficency In The Complete Jawi Spelling System (Cjss) Among Islamic Studiesteachers In Malacca
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2018
The Implementation Of The 21st Century Pedagogical Elements In Jawi Teaching: A Review Study
ASIAN SOCIAL SCIENCE
Excellence In Research For Australia (Era) CO-AUTHOR
2018
Improving Students’ Learning Outcomes Through E-Service Learning Based On Authentic Learning Strategy
PROCEEDING OF NEW ACADEMIA LEARNING INNOVATION (NALI 2018): EXHIBITION & COMPETITION
Proceedings CO-AUTHOR
2018
Sexual Exposure Among Primary School Children
INTERNATIONAL JOURNAL FOR STUDIES ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND DISABLED
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Application Program Learning Based On Android For Students Experiences
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Promoting Staged Self-Directed Learning (Ssdl) Among Malaysian Tertiary Learners Through Online Discussion In Completing Group Assignment
PROCEEDINGS OF 2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, ASSESSMENT AND LEARNING FOR ENGINEERING
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
The Roles Of Non-State Actors In Eradicating Poverty In Malaysia
IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Mathematical Theory Of Evidence To Subject Expertise Diagnosis
ICIC EXPRESS LETTERS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Teachers' Readiness In Implementing Science, Technology, Engineering And Mathematics (Stem) Education From The Cognitive, Affective And Behavioural Aspects
2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, ASSESSMENT, AND LEARNING FOR ENGINEERING (TALE)
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2017
Impak Penggunaan Teknologi Terhadap Kanak-Kanak
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE & MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Implementation Of Effective Exposure In Technology Use On Childrens
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Konflik Sains Perubatan: Antara Kemaslahatan Dan Agenda Illuminati
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Quranic Principles On Water Management
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Conflict Of Medical Science: Between The Procedure And Illuminati Agenda
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Sorotan Fatwa Dalam Bidang Muamalat Di Negeri-Negeri Di Malaysia
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Implementation Of Effective Exposure In Technology Use On Childrens
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Konsep Halal Dan Tayyib Menurut Al-Quran: Kajian Tematik Terhadap Kitab Tafsir Al-Tabari Dan Al-Qurtubi
KONSEP PEMAKANAN HALAL & TAYYIB
Book Chapter CO-AUTHOR
2017

PROFILING THE PROCESS OF SPATIAL VISUALISATION SKILL ENRICHMENT DURING AUGMENTED REALITY ENGAGEMENT
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2016
Implementation Of Aunthentic Learning Strategy For Web Based Development Course Through Moocs
IUCEL 2016 THE INTERNATIONAL UNIVERSITY ON E-LEARNING
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2016
Dialog Peradaban Dalam Kursus Titas Dan Impaknya Dalam Pembentukan Kemahiran Insaniah Mahasiswa Utm
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION & RESEARCH (ICIER2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Model For Teaching Using Video Based On Cognitive Load Theory
INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING
Book Chapter CO-AUTHOR
2016
Development Of Virtual Learning Environment Assisted By Animated Pedagogical Agent For Authoring Language Course At The Faculty Of Education
INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN TEACHING & LEARNING
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2016
Edutainment Competition Learning Strategy
INTERNATIONAL UNIVERSITY CARNIVAL ON E-LEARNING 2016 (IUCEL 2016)
Proceedings CO-AUTHOR
2016
Students' Interaction And Participation In Online Courses
EMERGING TECHNOLOGY AND STRATEGY FOR LEARNING
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2016
Blossoms: Blended Learning Approach That Helps Develop Teachers And Students Higher Order Thinking Skills (Hots) In Stem
I-PHEX 2015
Proceedings CO-AUTHOR
2015
Integrating Cognitive Load Theory In Video Based Learning Environment
ADVANCED SCIENCE LETTERS
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2015
Evaluating Students Pattern Of Interaction In Online Courses
INTERNATIONAL EDUCATION POSTGRADUATE SEMINAR (IEPS2014)
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2014
Evaluation Of A Video On Advanced Differential Equations (Picard'S Method) Developed Based On Cognitive Load Learning Theory
KONVENSYEN ANTARABANGSA JIWA PENDIDIK 2014
Conference Paper CORRESPONDING AUTHOR
2014
Algoritma Penstrukturan Kumpulan Bagi Pembelajaran Kolaboratif Berbantukan Komputer
JURNAL TEKNOLOGI PENDIDIKAN MALAYSIA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2011
Assisting Learning Using Computers Through The Application Of Animated Pedagogical Agents (Apa) Or Intelligent Agents.
1st International Malaysia Education Technology Convention
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
SANI BIN AHMAD
PEMBANGUNAN WEB REALTI TERIMBUH BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN KEMAHIRAN INKUIRI SAINS PELAJAR TAHUN LIMA  
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHIM

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
PREMLATHA A/P DHANABALAN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
NURUL SYAHEEDA BINTI NORDIN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
SITI NORZANA BINTI KUSMIN

MASTER ON GOING SUPERVISOR
KHAIRIL AZUAR BIN MOHD NOOR
PENDEKATAN KAEDAH KELAS BERBALIK KURSUS PENDIDIKAN ISLAM  MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM TERHADAP SIKAP PELAJAR DI KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN
MASTER ON GOING CO-SUPERVISOR
NOR HIDAYAH BINTI ADIMUN

MASTER ON GOING SUPERVISOR
LOKMAN HAKIM BIN MAHAMAD

MASTER ON GOING SUPERVISOR
MUHAMMAD FAKHRUR RAZI BIN RUSLI

MASTER ON GOING SUPERVISOR
HASMI BINTI SALLEH

MASTER ON GOING SUPERVISOR