GRANT(PI & MEMBERS)

3

PUBLICATIONS

0

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
0
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
0
PHD
0
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Membangunkan Sistem Jaminan Kualiti dalam Perkhidmatan Informasi untuk Perpustakaan Islam Antarabangsa (UIAM)
Contract
1997
Pembangunan dan Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Menggunakan Model Proses Untuk Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Contract
1997
The Malay Reservation Land : Impact And Prospect For Development
Short Term
1995

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List