GRANT(PI & MEMBERS)

8

PUBLICATIONS

143

INDEXED PUBLICATION

3

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
1
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
3
NON-INDEXED PUBLICATION
2
OTHERS PUBLICATION
138
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
19
PHD
6
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
APPLICATION OF TAKAFUL CONCEPT IN SOCSO EMPLOYMENT INSURANCE SYSTEM
Yayasan Tan Sri Azman Hashim Non Goverment Agency
2023
EXPLORING THE BUSINESS AND MANAGERIAL COMPETENCIES IN TALENT DEVELOPMENT PROGRAM
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) Contract
2023
PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN BUDAYA PEMATUHAN SYARIAH BAGI INDUSTRI TAKAFUL DI MALAYSIA
Etiqa Family Takaful Berhad Networking Grant
2022
INNOVATION LADANG INTERGRATION UMMAH DEVELOPMENT USING SUSTAINABLE VALUE FRAMEWORK
AGRO TUNAS JAYA PLT Contract Research DTD
2022
THE EFFECTIVENESS OF CAPSIM BUSINESS SIMULATION IN TALENT DEVELOPMENT PROGRAM
EXPERIENTIAL BUSINESS LEARNING (M) SDN BHD Contract
2022

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Self-Efficacy, Alertness And Work-Family Conflict Toward Women Entrepreneurial Success
WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2024
Analisis-Dividen-Syariah-5.4%-Dividen-Patuh-Syariah-Konvensional-1.87%-Kwsp
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Dakwah Perbankan Islam Di Bank Konvesional
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Peranan Pembangunan Oleh Bnm Adalah Kunci Kestabilan Kewangan Kajian Kes Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Best Or Nothing Sewa Beli Kenderaan Mewah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Impak-Ketidakpatuhan-Syariah-Dalam-Pengurusan-Kewangan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Scammer Hanya Boleh Buat Untung Ke Atas Orang Tamak
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Pelaksanaan Pajak Gadai Secara Islam Ar Rahnu Oleh Persatuan Koperasi Thailand
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Bersama Tubuhkan Pusat Perdagangan Halal Afrika Utara
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Kecekapan Pemimpin Muda Beracuan Nabi Muhammad
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Kes Perbankan Islam Dibicarakan Di Mahkamah Sivil
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Awas Perangkap Scam Cinta Dalam Talian
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Menganalisis Budaya Kepatuhan Syariah Antara Pengendali Takaful Secara Triangulasi
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Risiko Umum Dan Risiko Unik Dalam Pengurusan Kewangan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Bnpl Resolusi Terbaharu Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Pemahaman Mudah Apa Itu Perbankan Islam Syariah Muamalat Maqasid Al-Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Keliru Program Mba Dengan Program Sijil Lain
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Carilah Para Ahli Arif Untuk Dijadikan Mentor Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2024
Commercial Crime (Scammer) In Malaysia Is Becoming Critical
ISLAMIC FINANCE INTERNATIONAL CONFERENCE
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2023
Commodity Murabahah: Option To Replace Ujrah In Ptptn Education Financing
ISLAMIC FINANCE INTERNATIONAL CONFERENCE
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2023
The Role Of Ownership Stuctures And Innovation In Assessment Of Firm Performance In Malaysian Sme'S
AHIBS INTERNATIONAL ACTION CONFERENCE
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2023
The Role Of Ownership Structures And Innovation In Assessment Of Firm Performance In Malaysian Sme’S
AHIBS INTERNATIONAL ACTION CONFERENCE
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2023
Csr Disclosure And Firm Value: A Study On Gcc Islamic Banks
JOURNAL OF ISLAMIC, SOCIAL, ECONOMICS AND DEVELOPMENT (JISED)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2023
Corporate Social Responsibility (Csr) From Islamic Perspective: A Literature Discussion
JOURNAL OF ISLAMIC, SOCIAL, ECONOMICS AND DEVELOPMENT (JISED)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2023
Efficiency Of Online Learning During Covid-19 Pandemic
WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2023
Puasa Ada Rukun Dan Syarat Sah, Perkara Jual Beli Pun Sama
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Dolar Amerika Syarikat Kian Kehilangan Kawan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
6 Perkara Asas Tentang Kewangan Islam Yang Wajib Anda Tahu
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Krisis Svb Sama Dengan Kejatuhan Lehman Brothers, Sama Tamak
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Teknologi Metaverse Untuk Kewangan Islam Perlu Dimahiri
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Tadbir Urus Korporat Baik, Operasi Pasti Cekap
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Garis Panduan Syariah Dalam Merealisasikan Agenda Kelestarian
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kenaikan Opr : Benarkah Perbankan Islam Menindas Pelanggan?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Pemilikan Fizikal Dan Konstruktif Dalam Muamalat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kejayaan Sistem Kewangan Islam Dan Transformasi Negara Dari Kaca Mata Nor Mohamed Yakcop
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Impak Kenaikan Opr Terhadap Produk Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kedudukan Pasaran Wang Islam Di Malaysia Dan Impaknya Kepada Sistem Perbankan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kecekapan Ilmu Asas Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Akaun Gabungan Bersama Dana Amanah Islam Dalam Undang-Undang Komersial
DAGANGNEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Menghayati Rukun Negara Dalam Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Zakat : Sudahkah Kita Tunaikan Sedekah Yang Wajib Ini?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Fahamilah Sejarah Sistem Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Fungsi Penting Jabatan Semakan Pematuhan Audit Dan Risiko Dalam Perbankan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kewangan Islam Kunci Inovasi Untuk Kemampanan Ekonomi
DAGANGNEWS.COM
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Memahami Pembiayaan Perumahan Bercagar Untuk Pesara
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kontrak Dalam Fasiliti Perbankan Bukan Pinjaman Sahaja
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
6 Sifat Perlu Dimiliki Ejen Pemasaran Menurut Perspektif Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kesan Kenaikan Cukai Sst Kepada Rakyat Kembalikan Gst
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Pakej Bundle Produk Kewangan Islam Perlu Dibentuk
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Perkembangan Baik Industri Kewangan Islam Di Thailand
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Memahami Konsep Dan Falsafah Wakaf Tunai
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Etika Berasaskan Syariah Dalam Perniagaan Fokus Utama Muamalat
DAGANGNEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Penjenayah Alam Sekitar Serupa Mengingkari Perintah Allah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kewangan Islam Bukan 'Madah Berhelah', Carilah Guru Yang Berilmu
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Ekonomi Madani Penerapan Konsep Takaful Dalam Sistem Insurans Pekerjaan-Perkeso
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/IKTISAD/EKONOMI-MADANI-PENERAPAN-KONSEP-TAKAFUL-DALAM-SISTEM-INSURANS-PEKERJAAN-PERKESO-28799
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Fintech Islam Miliki Peluang Besar Dalam Institusi Kewangan Di Seluruh Dunia
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Platform E-Pembayaran Halal Adalah Penting Diwujudkan Di Malaysia
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Opr Naik, Kenapa Pembiayaan Islam Saya Juga Naik? Ini Penjelasannya
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
`Spekulasi' Dan Larangan Berjudi Dalam Muamalat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Sukuk Kekal Menjadi Kebanggaan Malaysia
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Analisis Isu Hutang Dan Ekuiti Dalam Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Peranan Dan Skop Tanggungjawab Penasihat Syariah Amat Penting
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Azam Tahun Baharu, Rancanglah Kewangan Dengan Bijak!
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Apakah Takaful Semula Atau Re-Takaful?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Usaha Sama Perniagaan Islam Ada Rukun Dan Syarat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Kepelbagaian Pendapat Syariah Dalam Muamalat Berhikmah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Semua Agama Melarang Riba
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Konsep Pemasaran Islam Dalam Sistem Kewangan Malaysia
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Apakah Teori Kewangan Islam Mampu Diamal
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Jangan Lewat Buat Bayaran Bulanan Kenderaan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Trend Ekuiti Persendirian Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Inovasi Mampu Angkat Darjat Konsep Kelestarian Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Apa Kena Buat Bila Saham Dibeli Dulu Kini Diputuskan Tidak Patuh Syariah
DAGANGNEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Hala Tuju Perkembangan Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Pengasingan Dana Islam Dan Konvensional Oleh Bank Negara
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Mengukur Budaya Patuh Syariah Dalam Industri Takaful
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Dari Segi Syariah Bolehkah Matawang Digital Dan Token Digital Digunakan
DAGANGNEWS.COM
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Sales Contract Of Commodity Murabahah Via Tawarruq Arrangement In Supporting Maqasid Of Shariah In Economy
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2022
Kepentingan Pengurusan Risiko Kepada Perniagaan, Individu
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022

IKTISAD KEWANGAN ISLAM
Book (Text) INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Sistem Kewangan Islam Berbeza? Di Sini, Langit Malaysia Kita Junjung
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Tuduhan Tidak Berasas Terhadap Kewangan Islam, Jawablah Dengan Berilmiah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
6 Persoalan Kerap Dibangkitkan Dalam Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Kebimbangan Isu Penyewaan Bersama Dari Sudut Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Jangan Hancurkan Masa Depan Hanya Kerana Tidak Beretika
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Mana Lagi Untung - Konvensional Atau Syariah ?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Mampukah Qabd Mata Wang Berlaku Dalam Platform Elektronik Forex ?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Bolehkah 'Hadiah' Diambil, 'Rasuah' Ditolak? Fahami Perbezaannya
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
6 Isu Wajar Diberi Perhatian Dalam Pelaksanaan Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Beza Dokumentasi Islamik-Konvensional Dalam Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Ilmu Akademik, Industri Perlu Bergerak Seiring Dalam Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Waspada Taktik 'Penyamun Tarbus' Dalam Skim Pelaburan Patuh Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Kesedaran Takaful Masyarakat Islam Masih Lemah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
'Tong Kosong' Masih Berbunyi, Tolonglah Jangan Kelirukan Lagi Masyarakat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Ayuh ! Ubah Persepsi Negatif Terhadap Ar-Rahnu
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Fahami Risiko, Konsep Peril Dan Bahaya Dalam Takaful
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Akad Pembiayaan Mesti Dilaksanakan Dengan Tegas
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Jangan Hanya Pandai Tuding Jari, Lebih Baik Cari Ilmu
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Jangan Berlengah, Tukarlah Kepada Akaun Kwsp Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Fahami Kepentingan Kontrak Dalam Takaful, Elak Berlakunya 'Gharar'
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Dana Amanah Pelaburan Hartanah, Berisiko Rendah Kepada Pelabur
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Terimalah Kritikan Negatif Dengan Terbuka, Jika Ingin Maju
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Sibuk Kumpul Kekayaan, Tapi Di Mana Patuh Syariahnya?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Adakah Pembiayaan Perumahan Islam Lebih Mahal?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Jangan Biar Nasi Sudah Jadi Bubur, Baru Nak Langgan Takaful
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
'Profit' Daripada Bank Islam Adalah Haram, Menindas?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Berhati-Hati Main Kutu, Bukan Sekadar Suka-Suka
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Potensi Kewangan Islam Masih Besar Di Peringkat Global
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/CONTENT/POTENSI-KEWANGAN-ISLAM-MASIH-BESAR-DI-PERINGKAT-GLOBAL-20121
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Kepentingan Pematuhan Syariah Dalam Operasi Sesebuah Koperasi
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Bagaimana Menentukan Fcpo Yang Patuh Syariah ?
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Ambil-Peduli-Mengenai-Bayaran-Zakat-Kwsp-Jangan-Abaikan
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/AMBIL-PEDULI-MENGENAI-BAYARAN-ZAKAT-KWSP-JANGAN-ABAIKAN-18991
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Ejen Yang Bertanggungjawab Bantu Pelabur Ketahui Tahap Risiko Pelaburan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Keyakinan Terhadap Sistem Ekonomi Berasaskan Ketuhanan Perlu Diperhebat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Ketahui 4 Sumber Syariah Yang Menjadi Tunjang Kepada Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Matlamat-Perbankan-Islam-Bukan-Keuntungan-Semata-Mata
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/CONTENT/MATLAMAT-PERBANKAN-ISLAM-BUKAN-KEUNTUNGAN-SEMATA-MATA-20376
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Tunaikan Tanggungjawab Bayar Cukai Sucikan Harta Dengan Zakat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Ketahui Kelebihan Dan Cabaran Melabur Dalam Ekuiti Persendirian, Modal Teroka
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Jangan-Ambil-Ringan-Isu-Halalkan-Riba-Dalam-Perbankan-Islam
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/CONTENT/JANGAN-AMBIL-RINGAN-ISU-HALALKAN-RIBA-DALAM-PERBANKAN-ISLAM-19888
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Fahami Kontrak Forex Terlebih Dahulu, Takut `Termain' Judi
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Impak-Kenaikan-Opr-Masih-Menguntungkan-Pelanggan-Bank
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/IMPAK-KENAIKAN-OPR-MASIH-MENGUNTUNGKAN-PELANGGAN-BANK-19248
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Sikap Tamak Punca Berlakunya Krisis Kewangan Sejagat
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Memahami Falsafah Sebenar Institutisi Perbankan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Baik Buruk Konsep 'Beli Sekarang, Bayar Kemudian'
DAGANGNEWS.COM
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Tiba-Masanya-Beri-Tumpuan-Kepada-Institusi-Kewangan-Islam-Bukan-Bank
DAGANGNEWS.COM
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Memahami Kelebihan Bancatakaful Sebagai Simpanan Masa Depan
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Memahami-Aktiviti-Muamalat-Mudahkan-Urusan-Kewangan
HTTPS://WWW.DAGANGNEWS.COM/CONTENT/MEMAHAMI-AKTIVITI-MUAMALAT-MUDAHKAN-URUSAN-KEWANGAN-22538
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Kepentingan Penyeragaman Dan Kepelbagaian Dalam Kewangan Islam
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Gunakan Istilah Yang Betul Dalam Perbankan Islam Elak Kekeliruan
DAGANGNEWS.COM
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022

IKTISAD KEWANGAN ISLAM
Book (Text) INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Mengapa Pelanggaran Syariah Boleh Berlaku Dan Apa Impaknya
DAGANGNEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Sejauh-Mana-Anda-Faham-Mengenai-Risiko-Pelaburan-Dalam-Dana-Unit-Amanah
HTTPS://DAGANGNEWS.COM/SEJAUH-MANA-ANDA-FAHAM-MENGENAI-RISIKO-PELABURAN-DALAM-DANA-UNIT-AMANAH-9512
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Memahami Kepentingan Dasar Monetari Dan Fiskal
HTTPS://DAGANGNEWS.COM/MEMAHAMI-KEPENTINGAN-DASAR-MONETARI-DAN-FISKAL-9311
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Pemikiran Syariah Perlu Seiring Peredaran Teknologi
HTTPS://DAGANGNEWS.COM/PEMIKIRAN-SYARIAH-PERLU-SEIRING-PEREDARAN-TEKNOLOGI-9122
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Mencari-Simpanan-Terbaik-Demi-Pendidikan-Anak-Anak
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Dah-Pergi-Mekah-Berbaloikah-Saya-Masih-Menyimpan-Di-Tabung-Haji
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Bagaimana-Sekuriti-Di-Bursa-Malaysia-Boleh-Hilang-Status-Patuh-Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Pematuhan-Industri-Kewangan-Islam-Tidak-Hanya-Terhad-Kepada-Riba
HTTPS://DAGANGNEWS.COM/PEMATUHAN-INDUSTRI-KEWANGAN-ISLAM-TIDAK-HANYA-TERHAD-KEPADA-RIBA-10228
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Penggunaan-E-Dompet-Dari-Perspektif-Kepatuhan-Syariah
HTTPS://DAGANGNEWS.COM/PENGGUNAAN-E-DOMPET-DARI-PERSPEKTIF-KEPATUHAN-SYARIAH-8668
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Kenal-Pasti-Wang-Haram-Daripada-Saham-Tidak-Patuh-Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Jangan-Ghairah-Buat-Pelaburan-Emas-Ambil-Tahu-Patuh-Syariah-Atau-Tidak
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Bank-Islam-Kini-Di-Bursa-Malaysia-Wajar-Jadi-Kebanggaan-Kita
HTTPS://DAGANGNEWS.COM/BANK-ISLAM-KINI-DI-BURSA-MALAYSIA-WAJAR-JADI-KEBANGGAAN-KITA-9695
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Resolusi Mps Terhadap Kemudahan Penstrukturan Semula Pembiayaan
DAGANGNEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Bila Syarikat Tidak Ambil Peduli Status Patuh Syariah
DAGANG NEWS
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
ABDULAH SAJR SALIH ABDULAH

PHD ON GOING SUPERVISOR
MUHAMMAD FARIS BIN SHAMSUL BAHRI

PHD ON GOING SUPERVISOR
LI YANG
INVESTIGATION OF QUANTITATIVE ARBITRAGE STRATEGY ON CRUDE PALM OIL FUTURE BETWEEN MALAYSIAN AND CHINESE FUTURE MARKET
PHD ON GOING SUPERVISOR
QAZEEM ADEDAMOLA ADEBUMITI
SUKŪK AND WAQF INSTRUMENTS IN FINANCING AFFORDABLE HOUSING FOR LOW-INCOME EARNERS IN NIGERIA  
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
AZIZ MOHAMED ABDELAZIM SEDER

PHD ON GOING SUPERVISOR
ALHARBI MOHAMMED MARSHAD J
THE ROLE OF OWNERSHIP STRUCTURES AND INNOVATION IN ASSESSMENT OF FIRM PERFORMANCE ON MALASIAN SME’S  
PHD ON GOING SUPERVISOR
SASIKALA A/P SANDARAN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2022
SRI DEVI A/P AYAVOO

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2022
HASAN ALI A. HARISI

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2022
SHOBNA A/P SURENDRAN KUMAR

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
HUDA HAYDER KHASHAN AL-RIKABI

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
MUHAMMAD ASRUL BIN MOD NOR

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
YUOSSEF H M TAHA

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
NG ZHAO QING

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
NORANIZAH BINTI MOHD ABIDI

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
IKMAL AIZAT BIN S MADA

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
ASSEM AHMED ELHADI GEDDAD

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
NORAMALINI BINTI RAHMAN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
CHONG EVA

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2023
CHIA HWA YEN

MASTER ON GOING SUPERVISOR
JUNITHA BINTI MD HANIFAH

MASTER ON GOING SUPERVISOR
LIU JIA

MASTER ON GOING SUPERVISOR
NG FONG MING

MASTER ON GOING SUPERVISOR
PAVITRA A/P SELVAM

MASTER ON GOING SUPERVISOR
LU GUANGHE

MASTER ON GOING SUPERVISOR