GRANT(PI & MEMBERS)

8

PUBLICATIONS

46

INDEXED PUBLICATION

4

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
4
NON-INDEXED PUBLICATION
30
OTHERS PUBLICATION
12
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
2
PHD
7
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Kajian Keberkesanan Perniagaan Atas Talian Menggunakan Platform Ecommerce Dalam Kalangan Usahawan Kecil di Kawasan DUN Sedili, Kota Tinggi
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR Contract
2021
KERANGKA KEBOLEHPASARAN 4.0 PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
A FRAMEWORK OF IR 4.0 INTEGRATIONS INTO TVET IN MALAYSIA
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2019

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Pengaruh Bidang Ekonomi Rumah Tangga (Ert) Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Lelaki Di Johor Bahru
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN EDUCATION (IJMOE)
Journal Article Non Citation-Indexed FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2024
Persepsi Pelajar Berkaitan Keberkesanan Pembelajaran Atas Talian Terhadap Kesediaan Menghadapi Ujian Amali Secara Bersemuka Di Kolej Vokasional Negeri Johor
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN EDUCATION (IJMOE)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2024
Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Perempuan Di Johor Bahru Dalam Pekerjaan 3d
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN EDUCATION (IJMOE)
Journal Article Non Citation-Indexed FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2024
Belajar Sambil Bermain Di Dalam Kelas Pada Peringkat Pendidikan Awal Kanak-Kanak
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2023
Seminar Industri & Ptv Platform Pelajar Tvet Utm Corak Pilihan Kerjaya Selepas Bergraduasi
UTM NEWSHUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
Program Latihan Mengajar Antarabangsa Eratkan Kerjasama Fssh Utm - Upgris
UTM NEWSHUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2023
The Effects Of Music Towards The Mathematical Language Development Of Children
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2023
Kesedaran Pelajar Pendidikan Tvet Universiti Teknologi Malaysia Mengenai Revolusi Industri 4.0
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2022
Workability Elements Of Post-Diploma Students In Construction Technology From Vocational Colleges In Malaysia
JOURNAL OF TECHNICAL AND SOCIAL STUDIES (JUTEKS E-JOURNALS)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2022
Elemen Kemahiran Insaniah Pelajar Pendidikan Tvet Semasa Menjalani Latihan Praktikal
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2022
Elemen Kebolehkerjaan Pelajar Lepasan Diploma Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Di Malaysia
JURNAL PERSATUAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL MALAYSIA
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2022
Apllication Of Soft Skills Among Prospective Tvet Teachers To Face The Industrial Revolution 4.0
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2022
Pilihan: Hati Atau Ibu Bapa?
HUMAN MAGAZINE
Publication In Academic And Profesional Magazine INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Sesi Pdp Bukan Sesi Syok Sendiri
IFREE NEWSLETTER: FUTURE READY EDUCATOR
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2022
Cabaran Terhadap Pihak Perkhidmatan Kurier Dan Pengguna Semasa Pandemik Covid-19
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Kesan Peningkatan Harga Pelitup Mulut Dan Hidung Kepada Pengguna Semasa Pandemik Covid-19
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Impact Of Technology Progress On Human Development In The Era Of Industrial Revolution 4.0
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Amalan Tidak Berintegriti: Remeh Tapi Salah
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2021
Cabaran Perkhidmatan Penghantaran Makanan Semasa Pandemik Covid-19
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan Ke Rumah Melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 Di Malaysia
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Persepsi Pengguna Internet Di Malaysia Semasa Pandemik Covid-19
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Kesan Norma Baharu Terhadap Pengguna Dari Aspek Aktiviti Sosial
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Workability Elements Of Post-Diploma Students In Construction Technology From Vocational Colleges In Malaysia
4TH TECHNICAL AND VOCATIONAL INTERNATIONAL CONFERENCE (TVETIC) 2021
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2021
4th Technical And Vocational International Conference (Tvetic) 2021
4TH TECHNICAL AND VOCATIONAL INTERNATIONAL CONFERENCE (TVETIC) 2021
Proceedings EDITOR
2021
Application Of Soft Skills Among Prospective Tvet Teachers To Face The Industrial Revolution 4.0
4TH TECHNICAL AND VOCATIONAL INTERNATIONAL CONFERENCE (TVETIC) 2021
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2021
Pembelian Panik Dalam Kalangan Rakyat Malaysia Semasa Pandemik Covid-19
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2021
Tangani Psikososial Pelajar Ipt Dengan Berhikmah
MALAYSIA GAZETTE
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Webinar "Mari Belajar Silat Dari Rumah" Kukuhkan Asas Pertahanan Melalui Perkongsian
UTM NEWSHUB
Article In Mass Media CORRESPONDING AUTHOR
2021
The Struggle Of Orang Asli In Education: Quality Of Education
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Persediaan Rakyat Malaysia Dalam Merealisasikan Matlamat Revolusi Industri 4.0
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
The Health Issue In Orang Asli Community: Outbreak Of Measles
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Kesedaran Pelajar Universiti Teknologi Malaysia (Utm) Tentang Pengangguran Di Malaysia Akibat Daripada Revolusi Industri 4.0
MALAYSIAN JOURNAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Amalan Kemahiran Penyesuaian Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Satu Pemerhatian Awal
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Technological Addict Among Today'S Human
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Practices And Planning Of Ministries And Institutions Of Technical And Vocational Educational Training (Tvet) In Facing The Industrial Revolution 4.0 (Ir 4.0)
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2020
Pengaruh Kejayaan Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia (Utm) Dalam Kerjaya Yang Diceburi
MALAYSIAN JOURNAL SCIENCE SOCIAL AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2020
International Education Colloquium Fssh-Rmutt 2020 Transforms And Revitalizes Tvet And Engineering Education
UTM NEWSHUB
Article In Mass Media CORRESPONDING AUTHOR
2020
Conceive-Design-Implement-Operate (Cdio) Knowledge And Skills For Innovative Invention Project
PROCEEDING OF NEW ACADEMIA LEARNING INNOVATION SYMPOSIUM (NALI 2020) : EXHIBITION & COMPETITION
Proceedings CO-AUTHOR
2020
Unveiling A New Taxonomy In Education Field
INTERNATIONAL JOURNAL OF EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
Planning In Producing An Entrepreneurial Framework For Culinary Students
TEST ENGINEERING & MANAGEMENT MAGAZINE
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2020
Understanding The Reflection, Challenges, And Method For Improvement In Service Learning At Universiti Teknologi Malaysia
TEST ENGINEERING & MANAGEMENT
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2020
Laluan Kerjaya Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia
PROCEEDINGS OF THE 1ST TVET CHAPTER 2019
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2019
Reliability Index Of Creative Thinking Among Electrical Engineering Lecturers
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Penerapan Sifat Kempimpinan Guru Ke Arah Mencapai Wawasan Pendidikan Negara
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2019
Integrasi Teori-Teori Keusahawanan Ke Arah Pembangunan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Di Malaysia
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Pembentukan Kemahiran Kepimpinan Guru Pelatih Melalui Latihan Mengajar
MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJ-SSH)
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category
SMART WHEEL LY2020004256 NATIONAL COPYRIGHT
CUCUK-CUCUK MAKER IP/CR/2019/1311 NATIONAL COPYRIGHT
APT LY2020004236 NATIONAL COPYRIGHT

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
HAZALINA BINTI MOHD HANIFF
KERANGKA LATIHAN KEMAHIRAN ASNAF NEGERI JOHOR
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
MAZLINA BINTI MOHD ARIFFIN
PANDUAN PELAKSANAAN INISIATIF PEMBANGUNAN KOMUNITI HIJAU: PROGRAM PENGHASILAN CAT ANTIKULAT
PHD ON GOING SUPERVISOR
NURUL ATHIFAH BINTI MOHD ALI
INDUSTRIAL DESIGN IN TVET: A DESIGN THINKING AND CDIO INTEGRATION APPROACH 
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
MOHIDEEN KUTTY BIN OMAR

PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
YU WENTING
RESEARCH ON THE COORDINATION OF MAJOR STRUCTURE OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION WITH INDUSTRIAL STRUCTURE IN CHINA   
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
MUHAMMAD SYAFIQ BIN ALIAS

PHD ON GOING SUPERVISOR
ZHONG MENGMENG
FRAMEWORK ON HOTS USING GENAI AMONG TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS
PHD ON GOING SUPERVISOR
NUR SYAZHIRAH BINTI MOHAMAD FADEL

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2020
NUR FAIRUZ KHAIRANI BINTI KADIR

MASTER ON GOING SUPERVISOR