GRANT(PI & MEMBERS)

38

PUBLICATIONS

61

INDEXED PUBLICATION

8

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

UNIVERSITY FUND
3
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
8
NON-INDEXED PUBLICATION
16
OTHERS PUBLICATION
37
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
5
PHD
2
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
PEMBANGUNAN e-BUKU (e-BOOK) INTERAKTIF MOTIVASI DAN DOA UNTUK PESAKIT DIALISIS BERASASKAN MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN PROTOTAIP e-PEMBELAJARAN FIQH WUDUK DAN SOLAT PESAKIT DIALISIS BERASASKAN FIQH MAZHAB SYAFI’I MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
KAJIAN MODEL SINERGI DAKWAH STRATEGIK KE ARAH MEMPERKASA MANHAJ AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH DI NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract
2021
TITIK KRITIKAL KAWALAN HALAL DALAM SISTEM JAMINAN HALAL DI LADANG PENTERNAKAN AYAM PEDAGING
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
TEKNOLOGI PENYUSUAN CETUSAN MELALUI KAEDAH SAINS PERUBATAN DAN ALAT BANTUAN PENYUSUAN
PERMATA CHILDREN HEALTHCARE SDN BHD Contract Research DTD
2019
KAJIAN HUKUM KEPENGGUNAAN HAIWAN JALLALAH INDUSTRI AKUAKULTUR DI MALAYSIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2019
ADOPTIVE BREASTFEEDING PROGRAM FOR ADOPTIVE MOTHERS
M&B MEDICAL MARKETING Contract Research DTD
2019
INDUCED LACTATION PROTOCOL FOR ADOPTIVE BREASTFEEDING
AEXLE MEDICAL (M) SDN BHD Contract Research DTD
2019
ELEMEN-ELEMEN UTAMA PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA HARMONI NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM Contract
2019
KAJIAN AMALAN PROGRAM PENYUSUAN ANAK ANGKAT SEHINGGA MENCAPAI STATUS MAHRAM DALAM KALANGAN IBU ANGKAT
PUMPONTHEGO SDN. BHD. Contract Research DTD
2019
DIAGNOSIS PENYAKIT MENERUSI KARAKTER DAN KAEDAH TERAPI BERASASKAN PEMBANGUNAN POTENSI NILAI KENDIRI: KAEDAH DAN AMALAN PENGUBATAN DI KLINIK-KLINIK RAWATAN
RUG OF UTM Tier 1
2018
PEMBANGUNAN REKABENTUK MISWAK SUGI
RUG OF UTM Tier 1
2018
Faktor Penularan Ajaran Sesat Melalui Atas Talian Dalam Kalangan Masyarakat
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2017
KAJIAN ISU HUKUM YANG TERDAPAT DALAM KITAB MAULID AL-BARZANJI
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Business Entity
2017
KESEDARAN HALAL DALAM KALANGAN MINORITI MUSLIM KOMBOJA
RUG OF UTM Tier 2
2016
PERANCANGAN HARTA: KAJIAN TERHADAP MEKANISME HIBBAH DAN WASIAT DALAM KALANGAN STAF AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA.
RUG OF UTM Tier 2
2016
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ELEMEN WASATIYYAH DALAM KALANGAN GURU-GURU AGAMA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 2
2016
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP WASATIYYAH DALAM KALANGAN PELAJAR UTM
RUG OF UTM Tier 2
2016
Amalan Pembacaan Al-Quran Dalam Kalangan Murid Musa-Asiah Integrated School Kemboja
RUG OF UTM Tier 2
2016
PERSEPSI MAHASISWA UTM TERHADAP KONSEP WASATIYYAH DAN PELAKSANAANYA DI MALAYSIA
RUG OF UTM Tier 2
2016
Amalan Pengurusan Kesihatan dan Tradisi Pengubatan Komuniti Muslim Kemboja
RUG OF UTM Tier 2
2016
Persepsi Staf UTM terhadap Kualiti Hidup dari Perspektif Islam dan Kaitannya dengan Kesihatan Jiwa
RUG OF UTM Tier 2
2016
THE IMPACT OF PHILOSOPHY OF SCIENCE AND CIVILISATION (UICW) SUBJECT TO THE UNDERSTANDING OF THE UTM STUDENTS
RUG OF UTM Tier 2
2016
INDEKS SYARIAH MALAYSIA BIDANG BUDAYA (FASA 2)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2016
PEMBINAAN MODEL PELANCONGAN FILANTROPI ISLAM MENERUSI KERANGKA PEMBERDAYAAN AMALAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT DI MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2016
Pembangunan Portal E-Dakwah Negeri Johor
RUG OF UTM Institut Inovasi Strategik Johor
2016
Penentu faktor kritikal pembayaran zakat harta kepada pihak berautoriti
RUG OF UTM Tier 1
2016
KAJIAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN MUSLIM MINORITI KAMPUNG SVAY KHLEANG, KEMBOJA
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA NEGERI JOHOR Networking Grant
2016
HALAL TRAINING MODEL
RUG OF UTM Flagship
2014
Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor
Short Term
2000
Persepsi Pelajar UTM Terhadap Plagiarisme ( Ciplak)
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Pengurusan Pelancongan Dalam Islam : Kajian Perbandingan Pusat-pusat Pelancongan di Negeri Johor dan Terengganu
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Kajian Program Bina Syasiah Staf di IPTA: Kajian Kes Di UTM & USM
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Tahap Dialog Peradaban di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun 3, UTM Skudai
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Perkembangan Pemikiran Sains Politik Islam Di Malaysia : Rujukan Ulamak Negeri Kedah
Short Term
1996
Status & Sumbangan Wanita Islam Dalam Dunia Keusahawanan : Rujukan Khusus Terhadap Peniaga Wanita Islam Di Pasar Siti Khadijah, K. Bharu Kelantan
Short Term
1995

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Pemetaan Lokaliti Kisah Anbiya Dalam Al-Quran
MAJALAH MINDA
Article In Mass Media FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023
Kebahagiaan Menurut Teori Barat Dan Islam
MAJALAH MINDA
Article In Mass Media CO-AUTHOR
2022
Antara Islam Hadhari Dan 1malaysia
MAQASID SYARIAH DAN SAINS SIRI KETIGA
Book Chapter CO-AUTHOR
2019
Terapi Mandi Bunga Dalam Perubatan Melayu Untuk Penjagaan Kesihatan Mental
UMRAN
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Fatwa & Sains Perubatan Moden Menurut Perspektif Maqasid Syariah
UMRAN INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Pertautan Amalan Yasin Dan Tahlil Di Negeri Johor Dengan Amalan Di Madinah Al-Rasul Abad Ke-17 Masihi: Kajian Menurut Shaykh Abdul RaãƒÂ¢Ã‚€Â™Uf Al-Singkili (1024h/1615m - 1105h/1693m)
JURNAL PENYELIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM JOHOR
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Design Of Student Score Application For Assessing The Most Outstanding Student At Vocational High School
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
The Design Of Fuzzy Expert System Implementation For Analyzing Transmissible Disease Of Human
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Hazard Level Of Vehicle Smoke By Fuzzy Multiple Attribute Decision Making With Simple Additive Weighting Method
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Application Program Learning Based On Android For Students Experiences
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
Mathematical Theory Of Evidence To Subject Expertise Diagnosis
ICIC EXPRESS LETTERS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2018
The Futuristic Shift In Islamic Science Education In The Archipelago
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Polemic In Celebration Of The Birth Of Prophet Muhammad
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Keusahawanan Dakwah Berdasarkan Kisah Anbiya Dalam Al-Quran
UMRAN: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2018
Stres Satu Motivasi Kepada Peningkatan Kerjaya
ISU ISLAM DAN PSIKOLOGI
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Tanda-Tanda Penyakit Kejiwaan Dalam Kalangan Remaja Islam Di Johor Bahru
4TH INTERNATONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY (INSAN)2017
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Pengaruh Filem Terhadap Keruntuhan Akhlak Dan Gejala Sosial Dalam Masyarakat
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Combining The Previous Measure Of Evidence To Educational Entrance Examination
JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Exploring Innovative Learning Environment (Ile): Big Data Era
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Halia Dan Khasiat-Khasiatnya
KONSEP PEMAKANAN HALAL & TAYYIB
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Pendidikan Akidah Aliran Salaf Dari Perspektif Pemikiran Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili
PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN TOKOH DUNIA ISLAM
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2017
Cabaran Berdakwah Dalam Kalangan Pelajar
DAKWAH DAN CABARAN SEMASA
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2017
Pembiayaan Politik Dalam Sistem Demokrasi Dari Perspektif Islam
ISLAM, DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA
Book Chapter CO-AUTHOR
2017
Impak Penggunaan Teknologi Terhadap Kanak-Kanak
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE & MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Minda Editor Membina Iklim Komunikasi
BULETIN MINDA
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2017
Minda Editor Menghayati Makna Budaya Ilmu
BULETIN MINDA
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2017
Kepentingan Latihan Dalam Islam Ke Arah Peningkatan Prestasi Kerja Guru
INTERNATIONAL COMFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE AND MALAYSIA 2017
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Political Management Of The Prophet: A Brief Study In The Ligh Of Al-Quran
INTERNATIONAL JOURNAL OF QURANIC RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
The Role Of Religious Loyalty In Combating Digital Piracy: An Islamic Perspective
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Implementation Of Effective Exposure In Technology Use On Childrens
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Fatwa In Malaysia: A Highlight Of Fatwas In Muamalat
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Impact Of Internet Of Things On Development Of Muslims
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Halal Goods As A Dawah Medium And Its Challenge
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
Implementation Of Effective Exposure In Technology Use On Childrens
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Barangan Halal Medium Dakwah Dan Cabaran
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES IN SINGAPORE & MALAYSIA 2017 (ICISSM 2017)
Conference Paper CORRESPONDING AUTHOR
2017
Kualiti Hidup Dan Kaitannya Dengan Kesihatan Jiwa Masyarakat Islam Di Malaysia
SEMINAR KEBANGSAAN TAMADUN DAN WARISAN ISLAM
Conference Paper CO-AUTHOR
2017

LAPORAN KEBOLEHAN MEMBACA AL-QURAN DALAM KALANGAN MURID MUSA-ASIAH INTEGRATED SCHOOL KEMBOJA
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2016
Wacana Ilmu Islam: Agama Bertamadun & Masyarakat Deliberatif
INTERNATIONAL SEMINAR ENTITLED RELIGIOUS EDUCATION IN A DIVERSE SOCIETY: PROMOTING CIVIL RELIGION & DELIBERATIVE SOCIETY
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Homoseksual: Antara Hukum Dan Kemajuan Sains
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Dialog Peradaban Dan Falsafah Pendidikan Islam: Implimentasi Dalam Kurikulum Dan Kokurikulum Subjek Umum Fakulti Tamadun Islam, Utm
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
DaãƒÂƒÃ‚¢Ã‚€Â™Wah Generate The Arts Of Malay Heritage In Terengganu
MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Sains Perubatan Tradisional Melayu: Sorotan Bahagian Khatimah Kitab Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insani Tentang Penjagaan Kesihatan
ISLAM & PERUBATAN ALTERNATIF
Book Chapter CO-AUTHOR
2016
The Making Manager Of Prophet Muhammad
ISLAMIC MANAGEMENT
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2016
Islamic Management Ethics In Business
ISLAMIC MANAGEMENT
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2016

PERANAN WANITA KEMBOJA: KAJIAN DI KAMPUNG SVAY KHLEANG
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2016
Sains Perubatan Tradisioanal Melayu : Sorotan Bahagian Khatimah Kitab Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insani Tentang Penjagaan Kesihatan
ISLAM & PERUBATAN ALTERNATIF
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2016
Falsafah Pendidikan Dan Pembentukan Kurikulum Dalam Ketamadunan Islam
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND RESEARCH (ICIER2016)
Proceedings CO-AUTHOR
2016
Institusi Pendidikan Islam Dan Aplikasinya Terhadap Pembentukan Prinsip Unggul Ketamadunan
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND RESEARCH (ICIER2016)
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2016

KISAH ANBIYA DALAM AL-QURAN: KAJIAN PERSPEKTIF PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERASASKAN KEUSAHAWANAN
Clasified/Technical Report INDIVIDUAL AUTHOR
2016

KAJIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIM MINORITI KAMPUNG SVAY KHLEANG, KEMBOJA
Pelaporan / Penerbitan Khusus (Rancangan Malaysia, Statistik Kebangsaan) CO-AUTHOR
2016
Sirah In Study Prophet Muhammad Methods And Techniques Of Management
ISLAMIC MANAGEMENT
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2016
Etika Pengambilan Ubat Berunsurkan Babi Menurut Pandangan Islam Dan Agama-Agama Lain
ISU HALAL DAN SAINS TEKNOLOGI: SIRI PERTAMA
Book Chapter CO-AUTHOR
2016
Masjid Kayu Ulul Albab
SEMINAR ANTARABANGSA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS BUDAYA NUSANTARA DAN MELAYU
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Islam As A Green Religion Dalam Wacana Green Saintek
GREEN RELIGION,SCIENCE & TECHNOLOGY;PROSPECT AND CHALLENGE FOR SUSTAINABLE LIFE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015

KEUSAHAWANAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
Book (Text) CORRESPONDING AUTHOR
2015
Amerika Dan Zionis Perosak Citra Green Religion
JOINT INTERNATIONAL SEMINAR - GREEN RELIGION, SCIENCE & TECHNOLOGY: PROSPECT AND CHALLENGE FOR SUSTAINABLE LIFE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Menyingkap Isu Green Religion: Perspektif Perbandingan Antara Islam Dan Barat
GREEN RELIGION,SCIENCE & TECHNOLOGY;PROSPECT AND CHALLENGE FOR SUSTAINABLE LIFE
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Halal Epistemology From A Global Perspective
SOCIAL SCIENCES (PAKISTAN)
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2014
Konsep Penyembuhan & Terapi Ruqyah Dalam Perubatan Islam : Sorotan Terhadap Pemikiran Perubatan Ibnu-Qayyim Al-Jauziyyah
Seminar Antarabangsa Mengenai Sains Islam dan Teknologi.
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007
Kisah Anbiya Dalam Al-Quran Sebagai Pemangkin Pembangunan Modal Insan Bidang Sains & Teknologi
Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007

PEMBANGUNAN PORTAL E-DAKWAH NEGERI JOHOR
Pelaporan / Penerbitan Khusus (Rancangan Malaysia, Statistik Kebangsaan) CO-AUTHOR
2007

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
REDZUAN ABDUL RAHMAN
IMPLIKASI PEMAKANAN HALAL TERHADAP PENGHAYATAN KEAGAMAAN PELAJAR MUSLIM UNIVERSITI AWAM DI LEMBAH KLANG  
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
MOHD NAKHOIE BIN RAMELI
CIRI-CIRI PELAJAR CEMERLANG DARI PERSPEKTIF IBN KHALDUN DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA PERAK
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2017
ZETY AZLIN BINTI ELIAS
INDIKATOR KEBAHAGIAAN GURU PENDIDIKAN ISLAM WANITA TERHADAP KEPUASAN KERJA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2018
JUNAINAH BINTI MOHAMAD SALLEH
PELAKSANAAN MODUL USRAH BADAR DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK PELAJAR
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2019
MOHD HASLI BIN RAMLI
MODEL PENILAIAN RISIKO HALAL DI DALAM SISTEM HULUAN RANTAIAN INTEGRASI PENTERNAKAN KOMERSIAL AYAM PEDAGING  
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2022